Oppbygging og gjennomføring

Årsenheten er et fulltidsstudium som går over 1 år og gir 60 studiepoeng.

2. semester Valgfritt emne i samfunnsøkonomi Valgfritt emne i samfunnsøkonomi Valgfritt emne i samfunnsøkonomi
1. semester ECON1210 – Mikroøkonomi 1 ECON1310 – Makroøkonomi 1 Valgfritt emne i samfunnsøkonomi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

20 - studiepoeng i obligatoriske emner

Dersom du ikke velger ECON1100 – Matematikk I i første semester, må du flytte ECON1310 – Makroøkonomi 1 til 2. semester, og velge andre valgfrie emner i 1. semester. Hvis du ikke tar ECON1100 – Matematikk I i første semester, vil du ellers ha for få emner å velge mellom i 2. semester. 

40 - studiepoeng i valgfrie emner i samfunnsøkonomi

Du kan velge 40 studiepoeng i valgfrie emner i samfunnsøkonomi på 1000- 3000-nivå så fremt du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav og at emne er åpent for studenter på årsenheten. Se de aktuelle emnesidene for informasjon.

Emner på 1000-nivå gir deg en generell innføring i fagets hovedområder, mens emner på 2000- og 3000-nivå bygger videre slik at du får muligheten til å fordype deg i fagfeltet.

Vi anbefaler at du tar ECON1100 – Matematikk I 1. semester, siden det er et anbefalt forkunnskapskrav på flere emner som undervises 2. semester. Dersom du ikke ønsker å ta ECON1100 – Matematikk I , anbefaler vi at du flytter ECON1310 – Makroøkonomi 1 til 2. semester, slik at du har muligheten til å ta 30 studiepoeng i samfunnsøkonomi i 2. semester, og at du heller tar to valgfrie emner i 1. semester. 

Følgende valgfrie emner har ikke forkunnskapskrav

Valgfrie emner som undervises 1. semester:

Valgfrie emner som undervises 2. semester:

Følgende valgfrie emner har anbefalte forkunnskapskrav

Valgfrie emner som undervises 1. semester:

Valgfrie emner som undervises 2. semester:

Gå videre med en bachelorgrad i samfunnsøkonomi

Dersom du vurderer å gå videre med en bachelorgrad i samfunnsøkonomi, anbefaler vi at du tar ECON1210 – Mikroøkonomi 1 og ECON1310 – Makroøkonomi 1 i 1. semester, og i tillegg velger følgende emner.

1. semester:

2. semester:

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet. Det er mulig å få godkjent inntil 20 eksterne studiepoeng i årsenheten.

Utveksling

Det er ikke mulig å reise på utveksling gjennom dette programmet.

Dersom du søker deg videre på et bachelorprogram ved UiO har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet. Les mer om utvekslingsmulighetene ved UiO og delstudier i utlandet.

Dokumentasjon

Fullført årsenhet i samfunnsøkonomi dokumenteres med vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 4. sep. 2017 13:09 - Sist endret 28. feb. 2020 14:19