Bachelorseremoni 2019

Økonomisk institutt ønsker deg hjertelig velkommen til bachelorseremoni for våre studenter som blir ferdig med sin bachelorgrad i samfunnsøkonomi i løpet av studieåret høsten 2018/våren 2019. 

Ønsker du å delta?

Dette arrangementet er for studenter som fullfører sin bachelorgrad i samfunnsøkonomi studieåret høst 2018/våren 2019, og deres gjester. Hver student kan ta med seg tre gjester til seremonien.

Invitasjon og nettskjema for påmelding blir tilsendt studentene det gjelder per e-post den 3. april. Hvis du skal delta på seremonien, men ikke har mottatt en slik e-post den 3. april - vennligst ta kontakt med studiekonsulent Kristina Huglen snarest.

OBS! Ny dato for  arrangement er 29. mai (tidligere dato var 27. mai)

Påmeldingsfristen er fredag den 10. mai (innen kl. 23:59).

Program

  • Velkommen
  • Tale ved instituttleder Steinar Holden
  • Musikkinnslag
  • Bachelorstudentenes tale ved Hanna Sørheim
  • Blomsterseremoni
  • Musikkinnslag
  • Felles fotografering av bachelorkandidatene
  • Frukt, vin og mingling  

Arrangør

Økonomisk institutt
Emneord: bachelorseremoni
Publisert 28. mars 2019 17:29 - Sist endret 24. mai 2019 12:30