Samfunnsøkonomi (bachelor)

Vil du forstå de økonomiske kreftene som driver individer, bedrifter og samfunnet rundt oss? Vil du lære å tenke analytisk og strategisk rundt tema som klima, ulikhet, globale markeder og teknologisk utvikling? Samfunnsøkonomi er en fleksibel utdanning som gir deg spennende jobbmuligheter. 

Hva kan du jobbe med?

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Arrangementer

18 mars

Følg ØI på Facebook