Samfunnsøkonom

Mikkel jobber hos Samfunnsøkonomisk analyse. 

Foto: Samfunnsøkonomisk analyse

Hvordan fikk du jobben?

Jeg fikk stillingen etter å ha arbeidet deltid som prosjektassistent under studietiden. Gjennom deltidsjobben fikk jeg et godt innblikk i hvilke temaer og arbeidsoppgaver man kunne få jobbe med. Jeg fikk også muligheten til å bli kjent med de andre ansatte.

Jeg valgte å søke fordi stillingen lot meg arbeide med spennende og fagrelevante problemstillinger sammen med andre nysgjerrige samfunnsøkonomer hver dag.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben?

Utdanning er viktig fordi det er et bevis på at man har kompetanse for å kunne gjennomføre arbeidsoppgavene, men det er ikke den eneste viktige faktoren for at du får jobb.

Mitt inntrykk er at prosjektassistentjobben var viktig. Jeg kunne vise til relevant arbeidserfaring og selskapet  ble kjent med meg på en måte som et kort intervju ikke tillater.

Gjennom seminarledererfaring kunne jeg f.eks. vise til erfaring med å formidle faglig kunnskap til andre.

Generell arbeidserfaring og verv fra studietiden er også verdifullt for arbeidsgivere, fordi det viser arbeidslyst og at man behersker å ha flere baller i luften.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

I Samfunnsøkonomisk analyse jobber vi prosjektbasert, og leverer analyser og utredninger til offentlige og private virksomheter. Jeg jobber tematisk veldig bredt, og ofte med flere prosjekter parallelt.

Som konsulent er det ofte min jobb å bidra til at våre kunder og samarbeidspartnere får det nødvendige kunnskapsgrunnlaget for å kunne ta gode valg. Da er det viktig å kunne vise til hvilke samfunnskonsekvenser ulike tiltak eller beslutninger kan ha.

Jeg jobber ofte med datainnsamling, modellering, gjennomføring av analyser og formidling av prosess og resultater gjennom rapportskriving og muntlige presentasjoner. 

Det å få jobbe med å formidle samfunnsøkonomisk innsikt til våre kunder er noe av det jeg synes er mest spennende ved jobben.

Hvordan bruker du utdanningen i din nåværende jobb?

Jeg har fått god bruk for utdanningen min i jobben. Av konkrete fag har statistikk- og økonometrifagene vært mest nyttige. Lærdom fra disse fagene er uvurderlige når vi for eksempel skal svare på et spørsmål knyttet til utviklingen i norsk økonomi eller effekten av et tiltak eller virkemiddel.

Jeg har også hatt stor nytte og glede av fag innenfor demografi og offentlig økonomi. Mye av det jeg lærte i disse fagene er direkte overførbart til problemstillinger jeg møter i arbeidshverdagen min, men fagene har også gitt meg gode basiskunnskaper som gjør at jeg lettere kan sette meg inn i nye og kanskje mer avanserte teorier og metoder når det trengs.

Viktigst av alt er nok at utdanningen har åpnet mine øyne for mulige forklaringer på fenomener vi observerer i samfunnet rundt oss, og gitt meg verktøyene for å analysere disse.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Karakterer er viktige, særlig når man søker på en ettertraktet stilling. Men alle kan ikke være best samtidig. Mitt beste tips er derfor å vise at du synes at samfunnsøkonomi er engasjerende!

Arbeidsgivere ser på mer enn karakterkortet ditt når de vurderer om de skal ta deg inn på intervju. Dersom du kan vise til at du er engasjert og kan formidle eller benytte faget i praksis, eller har opparbeidet deg relevant kunnskap utover det fagene på Blindern ga deg, vil du ha et overtak over søkere som ikke har det.

Mitt tips er derfor at du forsøker å skaffe deg relevant arbeidserfaring – om den er frivillig eller betalt er ikke nødvendigvis det viktigste.

I starten av studiet kan det være vanskelig å få en relevant deltidsjobb, men det er flere måter å vise et faglig engasjement på allerede her, f.eks. i en frivillig organisasjon eller et nettverk – det er dessuten sosialt og gøy.

Ta kontakt med virksomheter du kunne tenke deg å arbeide for. Forhør deg om mulighetene for deltids- eller sommerjobb eller søk på seminarlederstillinger (det er veldig gøy og lærerikt!).

Jeg anbefaler også at man ser på muligheten for å skrive masteroppgaven sin hos en virksomhet.

Hvis man er nysgjerrig og litt frempå er det overraskende hvor mange dører som åpner seg!

Publisert 7. nov. 2019 11:01 - Sist endret 13. mars 2020 10:46