Controller i Kommunalbanken

Anna Aanstad utarbeider blant annet rapporter om valutarisiko og analyse i jobben sin. Det er en spennende stilling med muligheter for utvikling.

Foto: Privat.

Anna Aanstad fokuserte på kunnskap og ferdigheter fra studiene i sin jobbsøknad.

Rom for faglig utvikling

Anna har blant annet ansvar for å utarbeide rapporter om valutarisiko og bankens kapitaldekning.

- Kapitaldekningsrapporten blir sendt til Norges Bank og Kredittilsynet. I tillegg foretar jeg verdivurdering av bankens handelsportefølje og bidrar i regnskapsprosessen ved måneds- og årsavslutningen. Det er en spennende jobb som gir meg gode muligheter for personlig og faglig utvikling, forteller hun.

Liker å jobbe med tall

Anna forklarer at hun hadde veldig sans for matematikk- og mikroemnet som gis i studiets 2. semester og de emnene som bygger videre på dette emnet.

– Jeg liker å jobbe med utregninger og analyse. I forhold til jobben har jeg også hatt bruk for statistikkunnskapene ved beregning av risiko.

Hun hadde tidlig i studiet bestemt seg for å jobbe innenfor finans og regnskap, og hun har derfor tatt tilleggsutdanning ved andre institusjoner som tilbyr mer finans og regnskap.

– Studiet i samfunnsøkonomi har utviklet mine analytiske ferdigheter, og det passer godt sammen med de andre fagene jeg har tatt.

God søknad og CV viktig

Da hun skulle søke jobb, var hun opptatt av å skrive en god søknad og CV.

– Arbeidsgiveren skal vurdere mange søknader, og det handler om å skrive en søknad som gjør deg interessant ved første gjennomlesing. I tillegg hjelper det med gode karakterer for å bli innkalt til intervju. Når man så kommer til intervjuet, spiller nok personlighet en rolle, forteller hun.

I søknadene var hun veldig bevisst på å fokusere på hvilke kunnskaper og ferdigheter hun hadde fått gjennom studiene.

– I tillegg til det faglige, gir studiene mange ferdigheter som mange ikke er bevisste på at de har fått. Gjennom samarbeid med andre studenter får man gode sosiale ferdigheter, og siden mye av pensum er på engelsk, så får man gode språkferdigheter i løpet av studiet, sier hun.

Dette har hun hatt utbytte av i sin jobb.

- Jeg har en god del kontakt med utenlandske banker, og skriver en del korrespondanse til motparter på engelsk. I tillegg bruker vi et datasystem som krever gode engelskkunnskaper.

Har god controll på økonomien

- De som jobber som Controllere har ofte bakgrunn som siviløkonomer eller tilsvarende. I forhold til mine kollegaer med denne utdanningsbakgrunnen har jeg mer fordypning i mikro- og makroøkonomi, mens de har mer bakgrunn innen finans. Selv om jeg har en god bredde i økonomiutdanningen min, og føler at jeg behersker mange av de økonomiske fagområdene, er jeg opptatt av å lære meg mer finans og regnskap. Det er gode muligheter for å få ta slik tilleggsutdanning gjennom jobben, sier hun.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 16. nov. 2016 13:45