Rådgiver

Thea jobber i analyseseksjonen i Kompetanse Norge.

Berge jobbet som vitenskapelig assistent ved siden av studiene. Det var en faktor som skilte henne ut i jobbsøkerprosessen.

Foto: Kompetanse Norge

Hvordan fikk du jobben? 

Jeg søkte på jobben fordi jeg hadde lyst til å jobbe med analyse og fordi jeg syntes det virket spennende å jobbe med problemstillinger tilknyttet arbeidsmarked, utdanning og integrering. Etter to runder med intervjuer startet jeg i en midlertidig stilling, og fikk etterhvert tilbud om fast stilling.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben?

Både arbeidserfaring og utdanning var viktig. Jeg hadde deltidsjobber ved siden av studiene, blant annet som vitenskapelig assistent. Det å ha noe jobberfaring fra før gjorde det nok litt lettere å skille seg ut blant nyutdannede søkere.

Når de vurderte utdanningen min ble fagkombinasjon, karakterer og tema for masteroppgaven vektlagt.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

I analyseseksjonen samler jeg inn og analyserer data. Det kan dreie seg om data fra registre, spørreundersøkelser eller kvalitative undersøkelser på områder som framtidige kompetansebehov, integrering og karriereveiledning. Videre jobber jeg med formidling av resultatene gjennom å skrive notater, rapporter og å holde presentasjoner.

Hvordan bruker du utdanningen din?

Jeg har bruk for den analytiske tilnærmingen til problemstillinger som man lærer gjennom utdanningen i flere av arbeidsoppgavene mine.

Metodekompetanse er nyttig når jeg skal innhente data og gjennomføre analyser. Jeg har også god bruk for mange av de mer generelle ferdighetene man tilegner seg gjennom studietiden, for eksempel å sette seg inn i store mengder ny informasjon. 

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Jeg tror det kan være lurt å prøve å få seg erfaring ved siden av studiene, for eksempel gjennom deltidsjobb eller frivillig arbeid. Kanskje kan man samarbeide med en annen institusjon om masteroppgaven, og på den måten få nye erfaringer.

Jeg hadde også godt utbytte av å oppsøke karrieresenteret for å få innspill til søknad og CV når jeg søkte jobber. Derfor tenker jeg at karriereveiledning kan være lurt for å få noen tips til hvordan man kan formidle sin kompetanse og motivasjon til potensielle arbeidsgivere.

Publisert 7. nov. 2019 11:00 - Sist endret 7. nov. 2019 11:00