Forsker

Ida Helene jobber for Forsvarets forskningsinstitutt.

Foto: privat.

Hvorfor valgte du å studere samfunnsøkonomi?

Da jeg begynte å studere samfunnsøkonomi var det på grunn av interesse for bruken av matematikk og kvantitative metoder i faget. Man kan godt si at faget vokste på meg etter hvert som jeg bygde opp en forståelse for hva det egentlig var og hva det kunne brukes til.

Samfunnsøkonomi er et fag som passer meg, siden jeg liker å følge med på debatter og problemstillinger i skjæringspunktet politikk og økonomi.

Hvordan fikk du jobben?

Inngangen til min nåværende jobb var gjennom samfunnsøkonomenes “Kandidattreffet”.Det arrangeres årlig som en møteplass mellom arbeidsgivere og studenter.

Her hadde FFI såkalte “speed-intervjuer” på 15 minutter, noe som ble en fin mulighet til å få vite mer om en til da noe ukjent arbeidsgiver. Speed-intervjuet ble en positiv opplevelse, som førte til at jeg søkte på en stilling og deretter ble ansatt etter en ordinær intervjuprosess.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Arbeidsdagen som forsker på FFI er variert, og man styrer den i stor grad selv innenfor rammene av hva man skal levere.

Mitt første forskeroppdrag på FFI var å skrive en rapport som handlet om internasjonal bruk på forsvar (eksempelvis i NATO og Kina), sammen med min prosjektleder.

 I prosjektet jeg jobber på har vi også en egen database med blant annet data på personell i Forsvaret, og en del av mine aktiviteter går på å oppdatere og utvikle denne.

Jeg har også arbeidet med analyse av historiske regnskaps- og personelldata fra denne databasen. Arbeidsoppgavene strekker seg dermed fra rapportskriving og presentasjoner, til dataanalyse og Excel-arbeid.

Hvordan bruker du samfunnsøkonomiutdanningen i jobben din?

Samfunnsøkonomiutdanningen har gitt meg analytiske verktøy og evne til å tenke og angripe en problemstilling strukturert.

Disse verktøyene benytter jeg i større eller mindre grad daglig i arbeidet mitt.

En sentral del av arbeidet som forsker er databehandling og analyse, og ikke minst kritisk vurdering av resultater. Her kommer også samfunnsøkonomiutdanningen godt med.

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Dra på karrieredager allerede fra første året på master, da dette tvinger deg til å tenke mer på veien videre og ikke bare på å gjøre det bra på neste eksamen.

Man kan få enkle poeng hos en potensiell arbeidsgiver man treffer på stand ved at man bruker litt tid på å lese om arbeidsgiveren eller tenke over spørsmål man vil stille.

Til slutt kan man også dra nytte av å tenke litt utenfor boksen - i mitt tilfelle trives jeg veldig på FFI, en noe utradisjonell arbeidsplass for samfunnsøkonomer.

Publisert 7. nov. 2019 11:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:32