Økonomiforvalter

Anders jobber i bydel Alna.

Jobben som økonomiforvalter i bydel Alna gir meg mulighet til å bruke tilegnet kunnskap fra samfunnsøkonomistudiet. Foto. Privat

Hvordan fikk du jobben?

Min nåværende jobb er min andre jobb etter endte studier. Jeg fant jobben via en jobb-annonseside på internett.

Jeg valgte jobben som Økonomiforvalter i bydel Alna fordi det gir mulighet til å bruke tilegnet kunnskap fra samfunnsøkonomistudiet. Det føles som en viktig jobb fordi det innebærer å maksimere innbyggernes velferd gitt de knappe ressursene bydelen har til rådighet.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at du fikk jobben?

Utdannelsen var en viktig faktor, stillingen krevde økonomiutdannelse fra høyskole eller universitet.

Min erfaring er at sannsynligheten for å bli innkalt til intervju øker når du kan vise til erfaring fra en relevant jobb. Relevante referanser og erfaringer fra tidligere jobb på konkrete arbeidsrelaterte problemstillinger er viktig for å skille seg ut i mengden. Ellers tror jeg man kan danne et positivt helhetsinntrykk med gode forberedelser til intervju, for eksempel ved å lese seg opp på arbeidsgiver.

Det er også fint å kunne vise til seriøse verv ved siden av studiene.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Jobben handler i stor grad om å analysere, beregne og sette månedlige prognoser for bydelens tjenestesteder. Mine primære arbeidsoppgaver er å legge- og følge opp budsjettet for tjenestestedene innenfor gitte økonomiske rammer og lovverk. I tillegg bistår jeg generelt ved økonomiske problemstillinger.

Hvordan bruker du utdanningen din?

Stadige innstramninger i bydelens budsjett, samt økende forventning til offentlige tjenester hos innbyggerne gjør at det er stort fokus på kostnadseffektive løsninger og nyttemaksimerende tiltak. Disse analyseres i forkant ved hjelp av bl.a. KOSTRA statistikk og andre tilgjengelige tall for å kunne ta gode beslutninger. Tankesettet som utvikles på samfunnsøkonomistudiet, bearbeiding av statistikk/tall, evnen til modellere avanserte økonomiske problemstillinger, og tenke samfunnsøkonomisk overskudd er viktig underliggende faktorer i mitt arbeid.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Jeg vil anbefale studenter å jobbe hardt og få gode karakterer. I tillegg hjelper det å være aktiv under studietiden i studentforeninger eller i  deltidsjobber.

Jeg mener også at studenter ikke skal være redd for å ta kontakt med potensielle arbeidsgivere for å finne relevante problemstillinger til masteroppgaven. Dette kan også bli en mulig inngangsport til arbeidslivet.

 

Publisert 7. nov. 2019 11:00 - Sist endret 13. mars 2020 10:46