Oppbygging og gjennomføring

Denne siden gjelder for studenter som fikk opptak på bachelorprogrammet høsten 2012 og høsten 2013.

6. semester Emne i 40-gruppe Fritt emne ECON3010 – Anvendt økonomisk analyse
5. semester Emne i 40-gruppe ECON3610 – Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk (nedlagt) Valgfritt ECON1000-3000-emne i samfunnsøkonomi
4. semester Emne i 40-gruppe Fritt emne ECON2130 – Statistikk 1
3. semester Emne i 40-gruppe ECON2310 – Makroøkonomi 2 ECON2915 – Economic Growth (nedlagt)
2. semester SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant ECON2200 – Matematikk 1/Mikro 1 (MM1) (nedlagt)
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum ECON1210 – Mikroøkonomi 1 ECON1310 – Makroøkonomi 1
 
10 studiepoeng
10 studiepoeng
10 studiepoeng

Emner og emnegrupper

Fordypning i samfunnsøkonomi (100 sp)

40-gruppe

Frie emner

I programmet inngår det to frie emner, som du kan velge helt fritt, så lenge de ikke er faglig overlappende med de obligatoriske emnene som inngår i programmet eller med emnene som inngår i den emnegruppen du velger. Se oversikt over emner ved Universitetet i Oslo.

Eget ansvar for oppbygging

Det anbefales at planen følges. Dersom man følger planen er man garantert at eksamener i obligatoriske emner ikke kolliderer. Dersom man velger å legge opp planen på alternative måter må man selv passe på å sjekke forkunnskaper og undervisnings- og eksamenstidspunkt for de ulike emnene man velger.

Obligatoriske emner som skal nedlegges fra og med 2018

 • ECON2200 nedlegges og siste eksamen går våren 2018.Siste undervisning var våren 2017. Emnet erstattes av to nye emner, ECON1100 og ECON2220.
 • ECON2915 nedlegges og siste eksamen går høsten 2018. Siste undervisning var høsten 2017. Emnet overlapper 5 studiepoeng mot ECON2610.
 • ECON3610/ECON4610 skal nedlegges og siste undervisning er høsten 2018. Siste eksamen gjennomføres våren 2019. Emnet overlapper 5 studiepoeng mot ECON2610.

Undervisning og vurdering

Undervisningen foregår både i forelesninger og i seminarer. Undervisningen er ikke obligatorisk, men det er sterkt anbefalt at man møter opp. Det anbefales også at studentene danner kollokviegrupper sammen for å arbeide med oppgaver.
I de fleste emner i fordypningsdelen blir det krevd egeninnsats i form av obligatorisk innlevering av oppgaver, og alle har en avsluttende skoleeksamen som benytter gradert karakterskala (A-F).

Utveksling

Det er lagt til rette for at du kan dra på utveksling i det fjerde semesteret. Mer informasjon om utveksling finner du her.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Eksterne emner i et annet fagfelt

Du kan også avlegge emner i et fagfelt som er relevant for samfunnsøkonomi ved UiO eller ved et annet lærested. Inntil 10 studiepoeng fra følgende fagområder kan erstatte valgfritt 1000 - 3000 eller valgfritt 2000 - 3000 emne i graden din.

Relevante fagfelt

 • Matematikk
 • Statistikk
 • Informatikk
 • Økonomisk historie
 • Helseøkonomi
 • Bedriftsøkonomi (gjelder da kun fag som investeringsanalyse, budsjettering, regnskap og finansiering, og ikke markedsføring, ledelse, organisasjon og psykologi). 

Merk at ikke alle emner fra disse fagfeltene blir godkjent, men at de må være emner som kunne vært en del av emneportføljen til samfunnsøkonomi. 

Her finner du informasjon om hvordan du skal gå fram dersom du har utdanning fra et annet studiested, fra før du begynte på dette studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i samfunnsøkonomi.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 4. feb. 2014 10:11 - Sist endret 11. sep. 2019 15:59