Plan for periodisk sluttevaluering av emne

Denne planen er vedtatt med tanke på at det kun er emnene for inneværende semester og neste semester som er endelig.  For de øvrige semestrene er planen i tråd med den tentative planen for emner de neste semestrene som Programrådet har vedtatt.  

Planen vil bli oppdatert minst en gang pr. år – etter hvert som den tentative planen for emner blir oppdatert (Evalueringer for tidligere semestre finnes nederst).

Vedtatt av Programrådet ved Økonomisk institutt 10. mars 2011.

Emne Semester/år

ECON1910

ECON3120/4120

ECON3150/4150

ECON3950/4950

ECON4910

ECON4915

ECON4930

ECON5101

ECON5160

Våren 2011

ECON1710

ECON2310

ECON3020

ECON3200/4200

ECON4140/4145

ECON4350

ECON4415

ECON4620

Høsten 2011

ECON1310

ECON2130

ECON3010

ECON4240

ECON4330

ECON4640

ECON5102

Våren 2012

 

Tidligere evalueringer

Se rapporter fra tidligere evalueringer.

 

Publisert 6. juni 2012 14:23