studmag2006ba

Stud. mag. 2006: Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

 

Stud.mag. er basert på en undersøkelse av studenters tilfredshet med sitt læringsmiljø ved utvalgte studieretninger. Undersøkelsen utføres av TNS Gallup i samarbeid med NIFU STEP, Studier av innovasjon, forskning og utdanning. I 2006 var bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi med i undersøkelsen. Undersøkelsen skal gi et førsteinntrykk av lærestedet og utdanningen og er foretatt i slutten av studentenes 1. semester på programmet.

Gode resultater

Undersøkelsen sammenligner programmene i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen og NTNU. Studentene er blitt bedt om å vurdere de ulike områdene på en karakterskala fra 1 -6, der 1 er lavest, mens 6 er høyest. Bachelorprogrammet ved UiO får høyest karakter av programmene i samfunnsøkonomi på følgende områder:

  • Faglig kvalitet: 5,61
  • Pedagogisk kvalitet: 5,27
  • Administrasjon og service: 4,37
  • Informasjon og studieveiledning: 4,17
  • Studenttilfredshet: 4,94
     

Andre resultater for UiO-studentene:

  • Anbefaler lærestedet: 5,20
  • Bibliotek og datautstyr: 5,17
  • Timer per uke til studier: 21,77
Publisert 6. juni 2012 14:23