Opptak Sosialt entreprenørskap 2021

Vi har åpnet for søknader til Sosialt entreprenørskap 2021. Er du interessert i å søke, er fristen 15. Oktober 2020. 

Siden dette er et eget sommerprogram, og ikke vanlig utveksling, vil nyheter og oppdateringer fra UiO angående COVID-19 og avlysning av utveksling utenfor Europa VÅREN 2021 ikke gjelde Sosialt entreprenørskap - med mindre det er nevnt spesifikt. Informasjonen på denne siden er det som gjelder per nå.  ​​​​

Det er for tiden stor usikkerhet i verden og det er vanskelig å forutsi hvordan situasjonen er neste sommer. Vi håper at situasjonen er bedre sommeren 2021 og per nå planlegger vi derfor å legge til rette for å gjennomføre utenlandsoppholdet i Cape Town. Det er imidlertid viktig at nye søkere er oppmerksom på at vi kan måtte avlyse programmet, eller gjennomføre det med nødvendige tilpasninger, avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg.

Nødvendige tilpasninger på planlagt opplegg i Cape Town kan for eksempel være at noe av undervisningen skjer digitalt eller i mindre grupper, at du i arbeidspraksisen jobber hjemmefra i perioder eller at sosiale sammenkomster og reiser i helgene blir vanskeligere å gjennomføre.

Vi kan også komme i en situasjon i løpet av vårsemesteret hvor vi må avlyse programmet i sin helhet. Dette kan for eksempel være utreise- eller innreiserestriksjoner fra Norge til Sør-Afrika. Det kan også være forhold hvor vi vurderer at forventet læringsutbytte er for lavt eller at vi av sikkerhetsmessige hensyn ikke bør gjennomføre programmet.  

De som blir tatt opp til Sosialt entreprenørskap må grunnet situasjonen være komfortable med usikkerheten knyttet til å planlegge et utenlandsopphold mens pandemien pågår. Som 2021-student må du også være ekstra fleksibel og tilpasningsdyktig, siden endringer kan skje på kort varsel. 

Søkere som får tilbud om plass, får mer informasjon om hvilken dato vi senest tar stilling til om utenlandsoppholdet kan gjennomføres. Hvis vi må avlyse innen den datoen, så vil du ikke måtte betale skolepenger. 

Hvis Sosialt entreprenørskap 2021 må avlyses, vil det i utgangspunktet ikke være mulig å gjennomføre studiepoengene som skulle vært avlagt i utlandet. De som skulle tatt programmet i 2020 har fått muligheten til å overføres til 2021, men vi har fortsatt plass til kvalifiserte søkere.

 

Hvordan er søknadsprosessen?

Er du interessert i Sosialt entreprenørskap neste sommer må du søke innen søknadsfristen 15. oktober 2020.

Både søknadsweb (del 1) og nettskjema (del 2) er nå åpent. Se mer informasjon under «Søknad og opptak». Velkommen som søker!

På bakgrunn av innsendt søknad gjøres det en vurdering og aktuelle kandidater innkalles til intervju i perioden oktober-november.

Intervjuer gjennomføres via Zoom på grunn av smittevernhensyn.

Har du spørsmål må du gjerne kontakte oss på entrepreneurship@uio.no.

 

Datoer for opptak til Sosialt entreprenørskap 2021:

Søknadsfrist: 15. oktober 2020

Intervjuer av søkere: Oktober-november 2020

Hovedopptaket publiseres: 20. november 2020

Svarfrist hovedopptak: 29. november 2020

Evt. ventelisteopptak skjer i perioden fra og med 30. november

 

Ta gjerne en titt på blogginnleggene fra Sosialt entreprenørskap 2019 hvis du lurer på hvordan det er å være på Sosialt entreprenørskap!

Publisert 15. juli 2020 12:55 - Sist endret 13. okt. 2020 15:39