Avlyst: Sosialt entreprenørskap 2022

Vi er dessverre nødt til å avlyse sommerprogrammet i Sosialt entreprenørskap 2022 og vi har derfor stengt for nye søkere. De som allerede har søkt, skal ha fått en e-post om dette. 

Siden situasjonen med COVID-19 i Sør-Afrika fremdeles er såpass uoversiktlig og usikker som den er, med lav vaksinerate og fare for en fjerde bølge våren 2022, er vi ikke trygge nok på at vi kan levere et godt nok studie- og praksisopphold til at det er forsvarlig å planlegge videre. Beslutningen er gjort etter nøye vurdering i samråd med våre partnere i utlandet.

Dersom du er interessert i et annet tilbud innen entreprenørskap på sommeren, kan du søke på Gründerskolen i Boston og San Francisco. Les mer om dette programmet her https://www.uio.no/studier/program/grunderskolen/ 

Publisert 24. sep. 2021 09:05 - Sist endret 24. sep. 2021 10:37