Programmet tar ikke opp nye studenter

Sosialantropologi (master - to år)

Dette programmet er erstattet av Social Anthropology (master's two years).

Masterprogrammet i sosialantropologi gir deg anledning til å bli bedre kjent med sosialantropologiske problemstillinger blant annet gjennom egne faglige undersøkelser.

Hva kan jeg jobbe med?

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Ledige masterprosjekter

Error: Failed to load feed: /studier/program/sosialantropologi-master/opptak/masterprosjektforslag/?vrtx=feed: java.io.IOException: Stream closed