Sosialantropologi (master - to år)

Dette programmet er erstattet av Social Anthropology (master's two years).

Masterprogrammet i sosialantropologi gir deg anledning til å bli bedre kjent med sosialantropologiske problemstillinger blant annet gjennom egne faglige undersøkelser.

Hva kan jeg jobbe med?