Sosialantropologi (master - to år)

Masterprogrammet i sosialantropologi gir deg anledning til å bli bedre kjent med sosialantropologiske problemstillinger blant annet gjennom egne faglige undersøkelser.

Hva kan jeg jobbe med?