Programmet tar ikke opp nye studenter

NSD meldeskjema

Masterstudenter ved sosialantropologisk institutt er forpliktet til å levere et meldeskjema til NSD i forkant av det planlagte feltarbeid.

Se også NSDs nettsider .

Meldeskjema sendes NSD så tidlig som mulig for å sikre svar før påbegynt feltarbeid.

Til bruk i utfylling av skjemaet

  • i feltet "behandlingsansvarlig institusjon" skal du skrive UiO
  • veilederens navn skal brukes i felt/punkt 3 "daglig ansvar". Avklar dette med veilederen først!
  • Dersom du har en ekstern veileder, skal du bruke navnet på undervisningsleder for masterprogrammet, Rune Flikke, i utfylling av punkt 3. Send ham en e-post om dette.
Publisert 16. okt. 2013 14:05 - Sist endret 22. juni 2018 14:42