Hvorfor velge dette programmet?

Dette programmet er erstattet av Social Anthropology (master's two years).

Masterprogrammet i sosialantropologi gir deg anledning til å bli bedre kjent med sosialantropologiske problemstillinger blant annet gjennom egne faglige undersøkelser.

Hva er sosialantropologi?

Gjennom konkrete, empiriske studier av ulike samfunn ønsker antropologifaget å gjøre rede for den sosiale og kulturelle variasjonen som finnes i verden. Samtidig er det en viktig del av det sosialantropologien å forstå likheter mellom sosiale systemer og mellommenneskelige relasjoner. Sosialantropologer ønsker med andre ord å forstå sammenhenger innad i et samfunn, såvel som mellom ulike samfunn.

Reis på feltarbeid!

Sosialantropologer arbeider som oftest med utgangspunkt i studier av lokalt liv i samfunn. Fagets viktigste metode for innsamling av data er langvarig feltarbeid, der deltakende observasjon har en sentral plass. Metoden har vist seg fruktbar for enhetlig forståelse av de ideer og verdier samfunnsmedlemmer handler ut i fra, og de sosiale og økologiske forhold som utgjør slik meningsfylt samhandling.

Foto: Thorgeir Kolshus, UiO.

Eksotiske samfunn eller vestlige strøk?

I analysen av kultur og samfunn har sosialantropologien tradisjonelt hatt sitt tyngdepunkt utenfor de vestlige, industrialiserte samfunn. Men i takt med økt oppmerksomhet om globale prosesser ved økonomisk og kulturell endring, har sosialantropologer i de senere tiår drevet forskning også i europeiske og andre vestlige samfunn. Sosialantropologien har derfor fått en viktig rolle som formidler av kunnskap mellom kulturer samtidig som den bidrar til migrasjons- og utviklingsproblematikk, organisasjons- og arbeidslivsforskning, urbanisering, flerkulturalitet, kjønn m.m.

Hva oppnår du?

Masterprogrammet i sosialantropologi fører fram til en Master i sosialantropologi (Master of Philosophy in Social Anthropology).

Masterprogrammet kan kvalifisere for å søke på opptak til forskerutdanningen (Ph.d.).

Se ellers mer informasjon under "Jobb og videre studier".

Målgruppe for studieprogrammet

Målgruppen for programmet er de som har en bachelorgrad med en fordypning i sosialantropologi (eller tilsvarende) og som ønsker å fordype seg i sosialantropologi på masternivå samt gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt med eget feltarbeid og masteroppgave.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. jan. 2021 11:12