Programmet tar ikke opp nye studenter

Sosialantropologi (master - to år)

Dette programmet er erstattet av Social Anthropology (master's two years).

Masterprogrammet i sosialantropologi gir deg anledning til å bli bedre kjent med sosialantropologiske problemstillinger blant annet gjennom egne faglige undersøkelser.

Hva kan jeg jobbe med?

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Masterprosjekter i Vitenskapsbutikken

Error: Error including feed 'https://www.uio.no/om/samarbeid/samfunn-og-naringsliv/studentsamarbeid/vitenskapsbutikken/prosjekter/?vrtx=tags&view=feed&tag=Sosialantropologi&sorting=publish-date%253Adesc&sorting=title%253Aasc&override-resource-type-title=Prosjekter%20i%20Vitenskapsbutikken': possible include loop detected