Programmet tar ikke opp nye studenter

Hva kan du jobbe med?

Jon Solaas

Jon Solaas bekjemper sovesyke i Afrika.

Jeanette Jansen jobbar i Telenor.

Nimmo Elmi tar doktorgrad ved Linköpings Universitet.

Håkon jobber i Kirkens Nødhjelp.

Kristin jobber ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Karen Skadsheim Hinna

Karen jobber for Amesto Translations.

Elisabeth jobber i Innovasjon Norge.

Kristin Kvadsheim

Kristin jobber som programkoordinator og rådgiver i Andøy kommune.

Jenny Arvesen

Jenny er konsulent i Kantar TNS.

Mari jobber i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Katrine jobber med EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Trond jobber i Gyldendal.

Marit Eline jobber ved Institutt for samfunnsforskning.

Vibeke jobber i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Trine jobber med journalistikk, dokumentarfilm og andre oppdrag innen kommunikasjon.

Tone Merete jobber i kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM).