Humanitær innovasjon

Elisabeth jobber i Innovasjon Norge.

Elisabeth Fosseli Olsen er ansvarlig for humanitær innovasjon i NOREPS, Innovasjon Norge.

- Vi bygger opp nye tjenester som gjør det mulig for humanitære organisasjoner å innovere nye løsninger i partnerskap med privat næringsliv. Vet vet at mye ikke fungerer og vårt mandat fra Utenriksdepartementet er å prøve å få gjort noe med det.

Antropologen hadde allerede god kjennskap til NOREPS før hun begynte i jobben og hadde jobbet med innovasjon i bistandssektoren på oppdrag for bl.a. Sida og USAid tidligere.

- Jobben føles meningsfull, at det jeg gjør kan bidra til å forbedre livene til mennesker som opplever alvorlige kriser.

Hun forteller at faget sosialantropologi har vært veldig relevant for henne gjennom karrieren.

Jeg bruker antropologen i alt jeg gjør. Evnen til kritisk, helhetlig og kompleks tekning, som Universitetet og antropologien har gitt meg, gjør meg i stand til å kunne bidra med løsninger som i stor grad kan speile virkeligheten.

- Jeg bruker også metodene fra feltarbeid daglig. Jeg er omringet av mange økonomer og bruker mye tid på å forstå dem fra deres ståsted.

Har du noen tips til studenter som tenker på jobbmuligheter?

- Ja! Følg hjertet og hodet ditt i alt du gjør. En kombinasjon av disse gir deg en god magefølelse, som er godt å styre etter.

Publisert 19. sep. 2017 10:51