Selvstendig næringsdrivende

Trine jobber med journalistikk, dokumentarfilm og andre oppdrag innen kommunikasjon.

Foto: Knut Åserud.

Frihetstrangen fikk Trine Hamran til å starte for seg selv.

Hva går jobben din ut på?

Jeg er selvstendig næringsdrivende, og lever av journalistikk og dokumentarfilm. Akkurat nå lager jeg en nettdokumentar som heter borderstories.no, det er ni kortdokumentarer som handler om livet i grenseområdet oppe i nord, mellom Norge, Finland og Russland. Serien skal publiseres til sommeren. Det er veldig spennende! Ellers tar jeg innimellom en del andre oppdrag innen kommunikasjon.

Hvordan har du kommet dit du er i dag?

I studietiden jobbet jeg i Radio Nova, studentradioen i Oslo. Der lærte jeg hvor fint det er å formidle kortere fortellinger også, noe som fristet ekstra etter arbeidet med hovedfaget. Jeg bestemte meg for å satse på journalistikk, og oppsøkte Dagsavisens utenriksavdeling. Det var her jeg ville få mykest overgang mellom akademia og journalistverdenen. Det var lærerikt, og jeg jobbet på desken og som stringer i Roma. Dette ble en naturlig konsekvens av at jeg fordypet meg i politisk og subkulturell motstand på hovedfaget, med feltarbeid nettopp i Roma. Så gikk veien videre til NRK, men frihetstrangen fikk meg til å starte for meg selv.

Hvilken kunnskap og hvilke ferdigheter som du fikk gjennom utdanningen din har du spesielt stor nytte av i jobben din?

Et maktperspektiv er selvsagt ekstra nyttig å ha med seg inn i journalistikken. Evnen til å analysere og fortolke sammensatt informasjon er også nyttig. Det er heller aldri feil å forstå mennesker utfra en gitt kontekst, og å forstå kulturelle og samfunnsmessige endringsprosesser.

På hvilke andre måter har du nytte av antropologibakgrunnen din?

Jeg har jobbet mange år i NRK i Finnmark, med ansvar også for dekning av Nordvest-Russland i perioder. Øst-Finnmark er flerkulturelt med samer, finner, kvener og russere i skjønn forening, da er det godt med et hovedfag i sosialantropologi i bakhand. Samtidig er det nok denne bakgrunnen som gjør at jeg nå har begynt å jobbe med dokumentarfilm. Jeg har et behov for noe mer fordypning enn ren nyhetsjournalistikk gir.

Er det noe du vil anbefale antropologistudenter å gjøre hvis de ønsker en jobb innenfor det feltet hvor du jobber?

Det viktigste for en akademiker er å vise at du fungerer i virkelighetens verden. At du kan jobbe konkret, kan formidle på et språk som ikke skaper for mye distanse, og tør å formidle en tanke samme dag som den er tenkt. Og så må du ta sjanser, og gjøre deg synlig for dem du vil være på lag med.

 

Publisert 2. apr. 2013 14:27 - Sist endret 4. jan. 2017 13:56