Politisk rådgiver

Håkon jobber i Kirkens Nødhjelp.

Foto: Håvard Aagesen/Kirkens Nødhjelp

Hvordan fikk du jobben?

Hovedgrunnen til at jeg fikk jobben var at jeg hadde vært aktiv for Kirkens Nødhjelp sin ungdomsorganisasjon, Changemaker, der jeg satt i Politisk Utvalg for Klima og Miljø. Der fulgte vi norsk og internasjonal klimapolitikk relativt tett, og vi drev politiske kampanjer, skrev innlegg til norske politiske partier og deltok på møter med dem. Dette var arbeidsoppgaver som i større eller mindre grad ligner på arbeidsoppgaver jeg i dag gjør for Kirkens Nødhjelp. Så disse erfaringene var nok veldig avgjørende for at jeg fikk jobben som rådgiver i Kirkens Nødhjelp. Det var også et pluss å ha en master i sosialantropologi med fokus på og feltarbeid i Tanzania, et land Kirkens Nødhjelp jobber i. Det at jeg i masteren min så på et klimaaspekt i form av regnskogsbevaring var nok heller ikke negativt.

Hva er arbeidsoppgavene dine?

Oppgavene varierer, men aller mest har jeg jobbet med norsk politikk, med klima som mitt hovedfokus. I forbindelse med dette har jeg blant annet jobbet med å utvikle høringsinnspill til stortingskomitéer og til politiske partier der vi løfter fram utviklingspolitikk. Klimapolitikk er en sentral del av dette, da klimaendringer rammer verdens fattige hardest, til tross for at det er rike land som Norge som slipper ut desidert mest klimagasser. Dette er et grunnleggende urettferdighetsproblem, og noe Kirkens Nødhjelp mener norske politikere må adressere på en mye bedre måte enn det som gjøres i dag.

Vi jobber for at norske myndigheter må anerkjenne at Norge er ansvarlig for en mye større andel av verdens klimagassutslipp enn det vårt folketall skulle tilsi, og at Norge derfor må ta et mye større ansvar for å kutte utslipp enn det vi gjør i dag.

Ellers har jeg jobbet en del med en utrolig spennende kampanje som Kirkens Nødhjelp skal lage i Tanzania på nyåret som skal sette utviklingspolitikk på dagsorden foran stortingsvalget i 2017. Her har jeg vært mye involvert i research som har blitt gjort angående hvor i Tanzania vi kan utvikle de forskjellige delene av kampanjen.

Hva liker du best med jobben din?

Å kunne jobbe med ting jeg virkelig er opptatt av! Å jobbe for å få ned verdens klimagassutslipp og for en bedre norsk utviklingspolitikk, og dermed en mer rettferdig verden, er for meg utrolig givende. En annen ting jeg liker veldig godt med å jobbe for Kirkens Nødhjelp er å jobbe sammen med alle mine dyktige kolleger som har en utrolig god forståelse av den verden vi lever i, både nasjonalt og internasjonalt.

Hvordan har du nytte av sosialantropologien i jobben din?

Selv om jeg ikke jobber direkte med sosialantropologi, mener jeg at studiet er veldig nyttig å ha med seg. Jeg var på feltarbeid et halvt år i en liten fjellandsby i Tanzania hvor jeg over lang tid måtte forholde meg til en helt annen kultur enn den norske og mennesker med en totalt annen hverdag og som dermed ser verden fra et annet ståsted enn de fleste nordmenn. Det blir man tilpasningsdyktig av, og man får et annet forhold til det «ukjente», som for eksempel det å starte i en ny jobb er.

En annen ting er at man gjennom mange år med å studere sosialantropologi får et annet syn på 'det forutinntatte'. Antropologer lærer seg å se verden fra et annet ståsted enn sitt eget, og kan stille spørsmål ved opplagte sannheter. Det er verdifullt i mange aspekter i livet og desidert også i arbeidslivet.

At jeg gjennom studiene har fått god kjennskap til Tanzania har jeg helt klart også nytt godt av nå som jeg har jobbet med research på kampanjen som Kirkens Nødhjelp skal lage i Tanzania på nyåret.

Hva er ditt beste tips til studenter på jobbjakt?

Jeg har primært to tips til sosialantropologistudenter som jakter drømmejobben.

Engasjer deg aktivt i det du er opptatt av og har lyst til å jobbe med, gjennom for eksempel å melde seg inn i en organisasjon eller på andre måter jobbe frivillig gjennom studietiden.

Denne type relevante erfaringer vil være ekstremt verdifullt å vise til en arbeidsgiver.

Det andre er å velge et feltarbeid og et tema på masteroppgaven som kan være relevant for den eller de arbeidsgiverne man har lyst til å jobbe for. Man må gjøre seg selv relevant.

 

Les Håkons blogginnlegg: Klimapolitikk i Trumps tid

Publisert 5. des. 2016 14:03 - Sist endret 7. feb. 2020 16:32