Flyktningtjenesten

Kristin jobber som programkoordinator og rådgiver i Andøy kommune.

Kristin Kvadsheim

Foto: Mette-Helene Berger Amundsen

Kristin Kvadsheim har bachelorgrad i Midtøsten-studier og arabisk og en master i sosialantropologi fra UiO. Hun sikret seg drømmejobben ved å kikke utenfor østlandsområdet.

- Jeg fant stillingen på finn.no etter at jeg leverte masteroppgaven min. Da hadde jeg vært aktiv jobbsøker i flere måneder, og søkt på over 20 jobber på Østlandet. I disse jobbene oppfylte jeg mer eller mindre de formelle kvalifikasjonene arbeidsgiverne spurte etter, men jeg forstod raskt at jeg havnet langt bak i køen fordi jeg ikke hadde relevant arbeidserfaring, forteller Kristin.

Hun bestemte seg for å undersøke jobbmulighetene andre steder i landet hvor hun trodde hun hadde større sjanser for å bli vurdert. Det endte med full klaff på jobbsøknaden til flyktningtjenesten i Andøy kommune.

Plutselig satt jeg på Skype-intervju i blazer og pysjbukse med min nåværende arbeidsgiver som var begeistret over at jeg ville søke meg til dem. En av grunnene til at jeg fikk jobben var nettopp fordi jeg har studert sosialantropologi, og dermed kunne bidra med flerkulturell forståelse på arbeidsplassen.

Små og store oppgaver

Kristin forteller om en variert hverdag der arbeidsoppgavene er alt fra hjelp med å endre skattekort, til å være med på tilvenning i barnehagen eller hente overføringsflyktninger eller flyktninger fra asylmottak på flyplassen og ønske dem velkommen til kommunen.

- Jeg planlegger og delvis gjennomfører introduksjonsprogram for bosatte flyktninger i ferier og skolefrie dager. I tillegg er jeg involvert i individuelle samtaler og veiledning av deltakerne på programmet, slik at de får et program som er individuelt tilpasset. Arbeidsoppgavene er varierte, fordi vi jobber med mennesker og det fulle spekteret i et menneskes liv. De som blir bosatt er mennesker med ulike erfaringer, kunnskaper, livssyn, behov og drømmer.

Flyktningtjenesten kan ses på som en formidler av grunnleggende informasjon om det offentlige Norge, og Kristin sier det er deres ansvar å formidle informasjon om det norske samfunnets forventninger til dem, og hva de kan forvente i gjengjeld. Det gjelder alt fra kunnskap og veiledning rundt barnehager, skoler, utdanning, helsesystemet, arbeidsliv og fritidsaktiviteter.

Stor nytte av fagene

- Det jeg liker best med jobben min er nettopp det at jeg får spille en rolle i alle aspekter ved menneskers liv. Det er en helt unik måte å bli kjent med mennesker på, som skaper mange nære øyeblikk og situasjoner. Jeg går hjem fra jobb hver dag med adrenalin pumpende i blodet, og en følelse av å være nær det virkelige, det viktige i livet. Samtidig må jeg skryte litt av mine nærmeste ledere, som alltid oppmuntrer til kreativitet og til å tenke nytt for å løse problemstillinger og drive tjenesten videre. Dette gjør at jeg raskt følte eierskap til jobben, kommunen og arbeidet vi holder på med.

Kristin synes hun bruker mye av fagene hun har studert i jobben. Hun har god områdekunnskap om Midtøsten og kan arabisk, det gjør en forskjell i møte med dem som har flyktet fra land i regionen.

Foruten den spesifikke kunnskapen om Midtøsten, har jeg gjennom studiene lært å forstå mennesker i den helhetlige situasjonen og virkeligheten de forholder seg til. Hvor man kommer fra, geografisk, sosialt og kulturelt sett, og hvilke erfaringer man, har betydning for hvordan ulike mennesker forstår virkeligheten ulikt.

Dette er nyttig kunnskap både i forhold til brukergruppa Kristin jobber med og i det kollegiale fellesskapet på jobben. Personlige egenskaper og humor er andre viktige ingredienser.

- Samtidig har jeg gjennom sosialantropologi lært metoder for å finne frem til det fellesmenneskelige. Tross kulturelle forskjeller, og geografisk ulikhet, ulike erfaringer og virkelighetsforståelser, finnes det alltid noe felles mellom mennesker. Humor er én slik ting, og jeg bruker humor mye i jobben min. Gjennom blant annet humor kan mennesker nærme seg hverandre, sier Kristin.

Utdanningen din er verdifull!

- Mitt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet er å bli trygg på at den utdanningen, erfaringen og de personlige egenskapene du har er verdifulle. Og videre; at det er nyttig for andre!

Hun anbefaler å bruke god tid på å plukke fra hverandre utdanninga di; hva har du lært faglig sett, og hva har du lært utover det faglige? Bruk like god tid på å få en oversikt over all annen erfaring du har, fra jobb, kurs, frivillige verv, sertifikater etc.

- Snakk med venner, studievenner, familie og kolleger og øv deg på å sette ord på hva du kan og hvordan du har lært det, slik at du deretter kan sette ord på det samme overfor din potensielle arbeidsgiver. Sosialantropologi kan brukes til mye, men vi må kanskje være litt mer kreative enn andre for å vise arbeidsgivere hvorfor utdanninga vår er nyttig i arbeidslivet, sier Kristin.

Publisert 31. jan. 2017 09:48