Forsker

Nimmo Elmi tar doktorgrad ved Linköpings Universitet.

Nimmo skrev masteroppgave om hvordan norsk bistand skaper større forskjeller i Somalia. For oppgaven vant hun UiOs "Våg å vite"-pris, hun skrev en kronikk som kom på trykk i Aftenposten og holdt innlegg på FNs kvinnekonvensjons- konferanse. Nå er hun stipendiat på Linköpings Universitet i Sverige, der hun jobber med å ta sin doktorgrad, og stortrives med å fordype seg i antropologi.

- Jeg liker å drive med samfunnsnyttig forskning. Det at man forsker og ser resultater av det man holde på med er ganske spennende for meg. Jeg liker jobben min også fordi man er ansatt på fakultetet hvor du er engasjert i både akademisk og administrativt arbeid. Vi får mulighet til å undervise og ta kurs ved andre læresteder. Man blir en del av en forskningsmiljø som man kan utvikle seg i, forteller Nimmo.

For tiden forsker hun på hvordan digitalisering påvirker utviklingen i utviklingsland, og som antropolog er hun opptatt av hvordan ulike ting påvirker menneskers liv.

- Jeg bruker mine antropologiske briller til å oppdage hvordan utvikling som for eksempel modernitet eller teknologi påvirker hverdagslivet.

Gjennom antropologistudiet lærer man hvordan man skal observere mennesker på en annen måte enn i mange andre fag og derfor har vi en litt annen forståelse av virkeligheten som andre forsker noen ganger overser.

Hun vil absolutt anbefale å studere antropologi på UiO!

- På den nylig avsluttede verdens økonomisk konferanse (WEF) ble det trukket fram at flere antropologer og samfunnsvitere burde trenes opp til å gi et menneskelig perspektiv på verdensøkonomien. Hvis man er opptatt av hvordan ting henger sammen sosialt, kulturelt eller økonomisk, ville jeg anbefale antropologi på det sterkeste. Det er også mange ledere verden rundt som er antropologer, for eksempel presidenten i Verdensbanken.

Hun understreker at man må trives med det man velger å studere og anbefaler å velge emner fra flere fag slik at man kan dyrke sine interesser.

UiO er et fantastisk sted hvor man får mulighet til å gjøre dette. Jeg fikk antropologisk trening i verdensklasse på UiO!

 

Publisert 27. feb. 2018 10:41 - Sist endret 19. mars 2020 11:06