Digital markedsfører

Karen jobber for Amesto Translations.

Karen Skadsheim Hinna

Karen Skadsheim Hinna

Karen Skadsheim Hinna jobber som Digital markedsfører for Amesto Translations, et oversettelsesbyrå.

- Jeg har ansvar for å markedsføre bedriften digitalt. Dette innebærer i stor grad å skrive og produsere innhold, og å spre dette i sosiale medier og andre kanaler. Jeg lager også kunde- og markedsundersøkelser, og jeg har ansvar for hjemmesiden vår, både utforming og tekst. Arbeidet innebærer også en god del analyse av data, det være seg funn fra undersøkelsene, eller å forstå sammenhenger mellom visninger og klikk på hjemmesiden og kjøp av tjenestene våre: hvilken demografi besøker oss, hvilke produkter er de interesserte i osv. Ut i fra funnene videreutvikler vi strategien vår for å nå den ønskede kundegruppen.

Startet som praktikant

Karen søkte på en praktikantstilling hos Amesto AS da hun fortsatt var på feltarbeid i Australia, som en del av masterstudiet i antropologi.

- Kort tid etter var jeg på Skype-intervju og fikk jobben før jeg ankom Norge. Jeg arbeidet som praktikant hos Amesto én dag i uken høsten 2016, og våren 2017 jobbet jeg to dager i uken. Mot slutten av masterinnspurten ble jeg tilbudt 100% jobb i et av datterselskapene, så fast jobb var sikret allerede før mastergraden var oppnådd.

Antropologen er veldig opptatt av språk, elsker korrekturlesing og å lære om alle det norske språks finurligheter.

Det å jobbe for et oversettelsesbyrå er perfekt for meg!

I jobben får hun også utfoldelse for sin kreative side, det er noe av det hun liker best med jobben.

- Jeg skal f.eks. komme på egne ideer til blogginnlegg, og nylig skrev jeg en tekst som trakk linjer mellom oversettelse og sosialantropologi. Og så må jeg nevne at kollegaene mine er noe av det aller beste med jobben - lik humor er nøkkelen til trivsel på jobb.

Mastergrad gir deg stor kompetanse

Karen fremhever alt det man lærer av å ta en mastergrad i sosialantropologi: å ha valgt et eget felt, gjort nærstudie, analysert mange måneder i strekk, og dessuten skrevet en 100-siders oppgave på engelsk.

- Dette har gitt meg både et kritisk og åpent blikk - og ikke minst forståelse for språk. Fra antropologien tar jeg med meg erkjennelsen om viktigheten av kultur. Halve stillingen min er knyttet til de andre nordiske kontorene, så jeg samarbeider med Sverige, Danmark og England. Det å betrakte og forstå de kulturelle forskjellene mellom de ulike landene, og å rette måten man kommuniserer på deretter, er sånn sett også en del av jobben!

Jeg opplever at min kunnskap innenfor sosialantropologi og spesifikke felt blir verdsatt og sett på som en ressurs. Jeg kan bidra med perspektiv som kanskje er nye og ulike fra andre med annen bakgrunn og utdannelse.

Ikke gi opp! Er hennes hovedbudskap til studenter på jobbjakt. Alle vil måtte tåle noen nederlag og avvisninger, men se på dette som erfaring som vil hjelpe deg senere på en eller annen måte. Tålmodighet er nøkkelordet.

- Det andre punktet er å utnytte de kontaktene du har opparbeidet deg gjennom studieløpet, både nære og fjerne. Var du med i Radio Nova for fem år siden? Var du fadder? Er du venner med noen av disse på Facebook eller har du dem som kontakt på LinkedIn? Gjør litt research og finn ut hvor disse jobber, det kan gi deg et lite innblikk i hva slags type jobber som finnes der ute. Det kan være vanskelig på forhånd å forstå hva en stillingstittel innebærer, så du kan f.eks. sende de aktuelle bekjente en melding og spørre dem hva de jobber med - kanskje de vet om en ledig stilling? Man kan også ta kontakt med et bemanning- og rekrutteringsbyrå for å få en fot innafor den bransjen du ønsker å jobbe i.

Publisert 20. okt. 2017 11:28 - Sist endret 19. mars 2020 11:07