Oppbygging og gjennomføring

Studiestruktur

Studieprogrammet går over fire semestre. Det omfatter ulike emner og feltarbeid (totalt 80 studiepoeng) i tillegg til masteroppgaven (40 studiepoeng).

4. semester SOSANT4090 – Masteroppgaven SOSANT4300 – Skriveseminar (nedlagt) SOSANT4400 – Litteraturseminar (nedlagt)
3. semester SOSANT4090 – Masteroppgaven SOSANT4300 – Skriveseminar (nedlagt) SOSANT4400 – Litteraturseminar (nedlagt)
2. semester SOSANT4200 – Feltarbeid (nedlagt)
1. semester SOSANT4120 – Prosjektutvikling (nedlagt) SOSANT4110 – Teori og metode (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Studieløpstabellen viser sammensetningen av emner som inngår i masterprogrammet. Det er ikke mulig å avlegge emnene i vilkårlig rekkefølge, noe som betyr at du må følge studieprogresjonen slik den er beskrevet her.

Første semester

  • I første semester følger du teori- og metode undervisning samtidig som du utarbeider en prosjektbeskrivelse. Undervisningen skal forberede deg til feltarbeidet i andre semesteret.

Andre semester

  • Andre semester er viet et selvstendig feltarbeid som skal strekke seg over hele semesteret. Data du samler inn under feltarbeidet skal ligge til grunn for masteroppgaven.

Tredje og fjerde semester

  • Tredje og fjerde semester settes av til skriving av selve masteroppgaven (40 studiepoeng), som avsluttes med en muntlig eksamen.
  • Du følger samtidig et skriveseminar og et litteraturseminar begge semestre (10 studiepoeng hver). Seminarene skal hjelpe deg til å bearbeide data fra feltarbeidet, planlegge og gjennomføre masteroppgaven og sikre deg en viss bredde i din kjennskap til antropologisk litteratur.
  • Det er obligatorisk oppmøte på seminarene på 3. og 4. semester. Mer informasjon om dette vil du finne på nettsidene for de ulike emnene. Les også fakultetets felles retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:32