Programmet tar ikke opp nye studenter

By- og regionforskningsinstituttet - tilbud til masteroppgaver om inn- og utland

NIBR: by og regionsforskningsinstituttet ved HiOA har tilbud til masterstudenter som vil skrive oppgave innenfor deres kompetanseområder: Se oversikt over tema og full utlysning:

 

By- og regionsforskningsinstituttet NIBR:

NIBR (Oslomet) har tilbud til masterstudenter som vil skrive innenfor deres forskningsområder:

NIBRs kompetanseområder 

Vi har også omfattende internasjonal forskning i Sør- og Øst-Afrika, Sør- og Sørøst-Asia, Latin-Amerika, Øst-Europa, Eurasia og Sentral-Europa på flere av områdene vi forsker på i Norge: demokrati og styresett, by, helse og velferd, klima og miljø. I tillegg forsker vi på næringspolitikk og naturressursforvaltning.

Er du interessert i å diskutere faglige muligheter? Ta kontakt med aktuell forsker eller forskningssjef.

Frist for høstsemesteret: Juni

Frist for vårsemesteret: November

Se utlysning for full informasjon om søknad og kontaktinformasjon

Publisert 10. aug. 2017 10:51 - Sist endret 10. juli 2018 09:40