Programmet tar ikke opp nye studenter

Prosjektskisse

Som vedlegg til søknaden skal alle søkere laste opp en prosjektskisse på ca. én side.

Veileder tildeles på bakgrunn av prosjektskissen.


Skissen skal gjøre rede for:

  • tema
  • problemstilling
  • og sted for feltarbeidet


Og den skal ha en tittel som reflekterer tema og sted.

Prosjektskissen er en del av søknaden, men vil ikke ligge til grunn for rangering av søkere.

Før en søker bestemmer seg for et prosjekt oppfordes han/hun på det sterkeste til å gjøre seg kjent med forskningen som utøves ved instituttet.

For mer om dette se kjerneområdene for forskning og oversikten over ansatte ved Sosialantropologisk institutt (SAI).

Det er ønskelig at masterstudenter til en viss grad kan knytte seg til pågående forskning eller til ansattes forskningsinteresser. Vi anser det som ønskelig at masterstudenter viderefører den faglige tradisjon i tråd med de faglige prioriteringer ved SAI – samtidig som det oppfordres til nye problemstillinger.

Mer relevant veiledning

En overlapping av studenters interesser og ansattes kompetanse vil innebære at studentene vil få større utbytte av sitt eget prosjekt - ikke minst fordi veiledningen vil bli mer relevant. Dersom en søker er usikker på valg av prosjekt kan han/hun enten rådføre seg med en av de ansatte. Instituttet forbeholder seg retten til å diskutere den enkeltes prosjektskisse med søkeren dersom man vurderer at prosjektet av en eller grunn vil være vanskelig å gjennomføre. Instituttet vil da være behjelpelig med å finne et mer passende prosjekt.

Se også forslag til masteroppgaver

Publisert 6. juni 2012 14:29 - Sist endret 9. nov. 2015 14:25