Studieopphold i utlandet

I mastergradens andre semester benytter mange anledningen til å reise til utlandet for å utføre feltarbeid.

Hvor kan jeg reise?

I dette semesteret skal du jobbe med datainnsamling som skal danne grunnlaget for masteroppgaven din. Du kan selv velge hvor du skal reise, så lenge reisemålet ikke ligger i en region eller et land UD eller Folkehelseinstituttet fraråder reise til. Se UD sine landsider.

SAIs forskere har mange interessante prosjekter du kan knytte deg til. Se SAIs prosjektforum for mer informasjon.

Foto: Kirsten Ingeborg Greiner, UiO.

På kartet kan du se hvor noen av ansatte ved Sosialantropologisk institutt har vært på feltarbeid.


Vis større kart

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 19. mars 2020 11:08