Rådgiver

Mari jobber i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Foto: privat

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Stillingen var utlyst på nav.no – ledige stillinger. Jeg hadde søkt et par jobber tidligere og opplevde lite respons derfor dro jeg på jobbsøkerkurs på Karrieresenteret. Der fikk jeg hjelp til å formulere søknader og sette opp CV.

Det ironiske er at akkurat denne søknaden satt jeg sammen på 20 min på en søndag kveld, men jeg kom inn på intervju og fikk jobben etter et par dager.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Den viktigste faktoren for at jeg fikk jobben var nok bakgrunnen som vitenskapelig assistent. Jobben består av å administrere et FoU prosjekt og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ønsket seg noen med erfaring fra forskningsprosjekter og tilknytning til akademia, en metode jeg var godt kjent med fra tiden som vitenskapelig assistent.

Når det gjaldt utdannelsen min la de vekt på at de ønsket seg flere sosialantropologer i et arbeidsmiljø som var preget av jurister og statsvitere. De trakk frem masteroppgaven da det arbeidet viste til mine analytiske- og skrivetekniske ferdigheter, og de mente resultatene fra utdannelsen vitnet om en evne til å levere produkter av høy kvalitet. Bortsett fra de formelle kvalifikasjonene så fikk jeg god kjemi med lederne under intervjuet.

Jeg opplevde at jeg fikk frem at jeg var en sosial og utadvendt person, noe de trengte med tanke på at jobben innebærer en del møtevirksomhet med eksterne aktører. Alt i alt var det nok en blanding av arbeidserfaring, utdannelse og kjemi som gjorde at vurderingen til NSM vippet i min favør.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Formålet med FoU prosjektet og de såkalte leveringer er formulert på forhånd, min og prosjektlederens oppgave er å finne ut hvordan en skal oppnå målene, både metodisk og analytisk. Arbeidet består i å innhente relevant data og gjøre store og små analyser opp i mot seksjonens arbeidsoppgaver og mandat innenfor sikkerhetslovens retningslinjer. Jeg skriver mye, fra referater til rapporter og analyser. I tillegg så har jeg noe administrativt ansvar og organiserer møter og reiser.

Hva jobber du med akkurat nå?

Arbeidet i avdelingen jeg jobber er unntatt offentlighet, men i grove trekk så jobber jeg med utvikling av seksjonens virksomhet og forskning på fagområdet personellsikkerhet.

Hvordan bruker du utdanningen fra SV i jobben din?

Det er vanskelig å plukke ut konkrete hendelser hvor jeg tar i bruk utdannelsen min, det glir litt inn i hverandre. Men det å kunne lese faglige tekster om samfunn, mennesker og relasjoner, og å ta i bruk dette i større eller mindre analyser, er erfaringer fra utdannelsen som bli aktualisert hver arbeidsdag.

Jeg bruker også en del teoretisk kunnskap fra antropologien, og henter frem pensumbøker rett som det er.

I tillegg opplever jeg at jeg har utviklet en større forståelse for hvordan verden fungerer, sagt på en litt pompøs måte, noe jeg bruker både i jobbsammenheng og i mitt personlige liv.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Utdannelse og resultater er viktig, men arbeidserfaring er selvfølgelig helt sentralt. Forsøk og peile deg inn på et område du er interessert i og ta småjobber eller verv innenfor det området. Hvis du ikke har relevant arbeidserfaring – dra på et jobbsøknads kurs og lær deg å vinkle den erfaringen du har opp i mot utlysningene.

Det å skrive søknader er en kunst og de fleste trenger hjelp til å få sin så bra at en skiller seg ut i havet av samfunnsvitere som trenger jobb.
 

Publisert 22. sep. 2020 13:22