Kommunikasjonsrådgiver

Tone Merete jobber i kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM).

Foto: privat.

Tone Merete Heiene mener at ferdighetene hun opparbeidet seg gjennom studier også var viktige for å få jobben som kommunikasjonsrådgiver.

Hva går jobben din ut på?

- Jeg redigerer nettsider og har ansvar for å informere om KIMs arbeid i sosiale medier og annet informasjonsmateriell. Jeg håndterer de fleste henvendelsene utenifra, og har mye kontakt med og oppfølging av medlemmene i KIM. Jeg har hatt en del koordineringsansvar ved ulike arrangement vi har hatt, og vært med i prosessen med å utvikle en ny nettside.

Ellers har jeg vært med på en rekke møter, seminarer og lignende, også for å skaffe meg oversikt over hva som skjer “der ute” og for å knytte kontakter på vegne av KIM sitt sekretariat. Jeg skriver også rapporter, evalueringsrapporter, brev og nyhetsbrev.

Hvordan fikk du jobben?

- Det var en stilling utlyst ca. ett år etter at jeg var ferdig utdannet på Sosialantropologisk institutt. Jeg søkte og gikk gjennom to intervjurunder (både intervjuer og skriftlige prøver). To personer ble innstilt før meg, men takket nei. Derfor fikk jeg den!

Hva tror du var viktig for at akkurat du skulle få den jobben?

- Fordi jeg har drevet med informasjonsarbeid i omtrent et år tidligere, i UngInfo, Barne- og ungdomsrådet i Oslo. Jeg kjente også til noen minoritetsorganisasjoner i Oslo, og hadde erfaring med å jobbe opp mot organisasjoner.

Dessuten skriver og fremstiller jeg tekst på en god måte. Det at jeg snakker og skriver engelsk og spansk var nok også viktig, i tillegg til at jeg som type er utadvendt og har lett for å kommunisere med folk.

Ferdigheter jeg har fått gjennom studiene, var nok også viktig. Å ta inn flere perspektiver samtidig, forholde meg til flere "points of view" og kulturelle preferanser. Gjennom utdanningen har jeg også lært meg å forholde meg til akademiske tekster, og trekke ut det essensielle fra disse.

KIM jobber mye opp mot byråkrati og politikk, og noen tekster kan til tider være tunge å lese og forstå - man må kunne trekke ut det essensielle.

Jeg har også erfaring med å planlegge, gjennomføre, levere og evaluere et prosjekt etter å ha gjennomført feltarbeid og skrevet en masteroppgave.

Ofte søker man personer med mediefaglig bakgrunn til jobber innen kommunikasjon/informasjon, men i KIM er det minst like viktig at man er utadvendt, har interesse for integreringsfeltet og er allsidig. Jeg gikk også det tverrfaglige Kultur og Kommunikasjons – bachelorprogrammet ved UiO, og fikk noe kjennskap til mediefag der.

Jeg tror imidlertid det viktigste er at man har en interesse i det man skal jobbe med, deretter kommer mye etter hvert. Og jeg vil også påstå at sosialantropologi handler om kommunikasjon og det å evne å forstå andre og formidle til andre!

Hvilken kunnskap og hvilke ferdigheter som du fikk gjennom utdanningen din har du spesielt stor nytte av i jobben din?

- Særlig det å se ting fra flere sider har vært nyttig. Integrerings- og mangfoldsfeltet har noen ganger en tendens til å være unyansert, og det er viktig å kunne tenke annerledes, gå bak "vedtatte sannheter" og stille kritiske spørsmål til hvordan det arbeides på dette feltet.

- Jeg mener også at sosialantropologisk metode har gitt meg trening i å "lese situasjoner" og slik raskere forstå hva som egentlig spørres etter, hva folk lurer på.

 

Publisert 22. sep. 2020 13:23