Seniorforsker

Mikkel Vindegg er Seniorforsker ved CICERO senter for klimaforskning.

Bildet kan inneholde: briller, smil, panne, hår, briller.

Foto: CICERO, Amund Aasbrenn.

Mikkel Vindegg har tatt Bachelor, Master og ph.d i Sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og jobber nå med energirelatert problematikk som Seniorforsker på CICERO senter for klimaforskning

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Det var en god gammaldags «søke på en utlysning som dukker opp», jeg hadde ingen koblinger til CICERO fra før av. Ikke lenge etter jeg hadde levert doktorgrad kom utlysningen, jeg hadde fulgt med og tenkte at Cicero var et veldig relevant sted å få seg en jobb. Det er veldig gøy, jeg tenkte jo den uken utlysningen kom at «fillern det her kommer for tidlig, jeg har sikkert ikke sjans til å få en jobb der nå», men søkte likevel da. Det gikk jo, så det er jeg utrolig fornøyd med.

Hva tror du er de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Det vil jeg tro er fordi jeg har endt opp med å skrive både master og doktorgrad om et felt som var veldig relevant for dem. Jeg tenker jo at i de aller fleste tilfeller som det her er det alltid en kombinasjon av flaks og dyktighet. Jeg må jo ha gjort noe riktig for å få en jobb og så videre, men de trengte rett og slett en kvalitativ energiforsker, og det er det jeg er. Jeg har gjort feltarbeid i et og et halvt år i Nepal gjennom master- og doktorgrad og prøvd å skrive om energi som et sosialt fenomen i en småby der og hadde den typen erfaring de så etter.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver på arbeidsplassen?

Jeg tror man kan bryte det ned i to hovedoppgaver: Det er å skrive søknader og få inn midler til instituttet gjennom forskningsprosjekter, og det å faktisk drive og utføre disse prosjektene og levere det som er lovet gjennom søknader. På en måte er det så enkelt som det.

Hva jobber du med akkurat nå?

Det jeg jobber med nå er å gjøre siste finpuss på en rapport om klimatilpasning på lokalt og regionalt nivå på oppdrag fra Miljødirektoratet, i Norge da vel og merke. Den trenger en siste godkjenning fra oppdragsgiver, men forhåpentligvis får vi det snart.

Nå i februar var jeg også i Tanzania i forbindelse med et prosjekt som handler om energibruk til matlaging knyttet til kvinnehelse. Man ser på hva som skal til for at kvinner i Tanzania skal bruke mindre forurensende energikilder, mer spesifikt for eksempel å få dem over fra ved til gass.

Hva er det du trives best med og hva er det beste med jobben din?

Jeg syns det er kjempespennende og jobbe på et sted som CICERO fordi det er veldig stor bredde både i forskningen de holder på med og den typen forskere som finnes der. Man har forskjellige bakgrunner som spenner helt fra den ene og den andre enden av skalaen når det gjelder naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Fra det helt tekniske, konkrete partikkel fokuset og via det store bildet naturvitenskapelig og også det store bildet politisk og for så vidt helt ned til meg da, som er den mest lokalt orienterte.

Man får muligheten til å holde på med mye forskjellig og med mye av det som er spennende blir man i stor grad nødt til å samarbeide om ting. Det er veldig sjeldent man har en en-persons søknad innenfor søknadene til Forskningsrådet så det blir mye tverrfaglig samarbeid.

Hva er mest utfordrende med jobben din?

Litt sånn klassisk er det som er mest spennende kanskje noe av det mest utfordrende. Det krever en del koordinering å passe på at man er på samme bølgelengde og at man ikke trekker i forskjellige retninger med innfallsvinkel. På sikt vil nok en stor utfordring være å kombinere utføringen av prosjekter man har fått støtte til samtidig som man må søke på noe nytt hele tiden. Det er ikke sånn at jeg har opplevd det som kjempevanskelig nå, men grunnen til det er nok at jeg inntil videre har vært litt skånet for søknadsskrivingsjaget.

Hvordan bruker du utdanningen din fra UiO i jobben?

Det går rett og slett på det at tematikken og metodikken i doktorgraden min er veldig relevant for det jeg har jobbet med hos CICERO, kvalitative analyser av energibruk i husholdninger sett opp mot politisk nivå. Man må jo også justere seg, en justering her er at det er ikke noe veldig fokus på deltakende observasjon som sådan, forskningen her er mye mer intervjubasert. Man får brukt den delen av antropologisk metode mye mer, det har jo vært mer en sekundærmetode for antropologer, men blir fort en hovedinngang i denne typen prosjekter hvor det også er litt raskere omsetningstid.

Hva slags aktiviteter engasjerte du deg i under studietida som forberedte deg til å møte arbeidslivet?

Jeg hadde en deltidsjobb som jeg også jobbet fulltid mellom bachelor og master. Det var rett og slett på Rema 1000, jeg jobbet i butikk og hadde frukt og grønt og tørrvare ansvar og sånne ting. Det var kjempeviktig, selv om det var veldig langt unna den type forskertilværelsen jeg har hatt etterpå. Det ga meg en smak av arbeidslivet, og det var egentlig kjempespennende vil jeg si.

Ellers så var jeg aktiv som representant på instituttstyret og jeg tenker det også er relevant med slikt administrativt arbeid, så man får mer innsikt i hvordan det funker, det tenker jeg også var veldig viktig.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktivt på arbeidsmarkedet?

Jeg får være litt sånn klassisk antropolog og si at det ikke finnes noe veldig enkelt svar på det spørsmålet. Jeg fikk høre da jeg var student at når du skal tenke på hva du skal studere, hvor du skal dra på feltarbeid og hva du skal skrive oppgaver om, så skriv om det som interesserer deg. Det er jeg hundre prosent enig i. Jeg vil legge til at man gjerne kan gløtte til hva som er samfunnsrelevant for tiden da, til en viss grad. Det betyr ikke at man må snu kappa etter vinden og finne det som er den heiteste mediesaken akkurat nå og så begynne å forske på det. Det verste du gjør er jo å sitte på en master eller en ph.d. og skrive om et tema du egentlig ikke liker. Det er det siste du bør gjøre, men prøv å se etter en måte å vinkle oppgaven din på som gjør at den kan ha en samtidsrelevans, det tror jeg kan hjelpe.

 

Mikkel Vindegg

Stillingstittel: Seniorforsker

Arbeidsgiver: CICERO senter for klimaforskning

Utdanning: Bachelorgrad i Sosialantropologi, mastergrad i Sosialantropologi, doktorgrad i Sosialantropologi.

Publisert 6. apr. 2022 10:01 - Sist endret 6. apr. 2022 10:01