Analytiker

Håvard jobber for konsulentfirmaet SIGNAL.

Fikk jobb rett etter bachelor

Det var en venninne som tidligere hadde vært på oppdrag for SIGNAL, som satte Håvard i kontakt med bedriften. Noen måneder senere fikk han tilbud om å gjøre sitt første oppdrag, noe han umiddelbart takket ja til.

Jeg husker fortsatt at jeg var innstilt på å gi et godt inntrykk. Jeg tok på meg fin skjorte, gredde håret og var ekstra spørrende og blid, noe som må ha hatt en innvirkning.

I løpet av oppdraget ringte SIGNAL og Håvard ble tilbudt å stille på intervju til en fast stilling. 

Kartlegger hvordan mennsker bruker rom

SIGNAL utfører observasjoner i bygg for å kartlegge hvordan mennesker bruker rom. Målet er å finne ut hvordan ansatte benytter lokaler, i ulike bedrifter. Ved å forstå hvordan mennesker bruker rom, skaper SIGNAL en mer arealeffektiv og økonomisk løsning for kunden. SIGNAL bruker hovedsaklig observatører med bakgrunn i sosialantropologi.

Håvard bruker både metodiske og teoretiske kunnskaper han har lært på studiet. Metoden brukes til å samle inn data når han er på oppdrag. Teorien blir viktig i etterkant når han analyserer funnene.

Antropologien bidrar til å se andre perspektiver

Antropologien har gitt han en unik forståelse av hvordan mennesker ofte fremhever bestemte objekter og utsagn, mens det viktigste datamaterialet finnes i det mennesker underkommuniserer og ikke viser. Målet er å skape et arbeidmiljø som er tilpasset kundens behov i tillegg til å legge tilrette for en mer effektiv arbeidsdag og bedre læringsfohold. 

Jeg har vært med å utvikle konseptet til et stort kommunalt kulturhus, som skal stå ferdig om noen år. Gjennom et “mini-feltarbeid”, intervjuer og andre kvalitative og kvantitative metoder, forsøkte vi å gjengi den lokale kulturen inn i det nye kulturhuset. 

Håvard jobber også med koordinering, spørreundersøkelser og intervju. Han har varierte arbeidsoppgaver og må selv utforme sin arbeidshverdag. Derfor er evnen til å tilpasse seg  og å jobbe selvstendig viktig.

Alle dager byr på nye og spennende utfordringer. Jeg får bruke antropologien til å se andres perspektiv. Analysearbeid forutsetter at man er åpen og klarer å se forbi egne forutinntatte forestillinger om verden. Det er ikke maler for jobben min og jeg må selv finne løsningene på  arbeidsoppgavene mine.

Lytt til magefølelsen

Studenter som skal ut i arbeidslivet bør, ifølge Håvard, ikke la seg styre for mye av fornuften. Det er lurt å tenke på fremtidens muligheter, men gleden for det man gjør er også viktig. Derfor er det fint å lytte litt på magefølelsen i karriere- og utdannelsesvalg, understreker han.

Publisert 18. des. 2018 14:14 - Sist endret 18. des. 2018 14:14