Dette er din unike mulighet i bachelorgraden til å kunne skrelle et nytt lag av verden.

Ved å reise på utveksling vil du tilegne seg uvurderlige erfaringer både personlig, kulturelt og profesjonelt, som du vil dra nytte av videre i livet. Man vil ikke angre på det, så fremt man er seg selv bevisst i valget om hvor man vil reise og hva man vil oppnå.

Oppfordringen kommer fra Niclaes Grønneberg Løken som studerte ett semester ved Københavns Universitet.

Niclaes Grønneberg Løken Foto: Privat

Hvorfor valgte du å reise på utveksling?

Jeg valgte å reise på utveksling for å sanke erfaringer både personlig, men også til CV’en min etter endte studier. Motivasjonen min lå hovedsakelig i argumentet om at mange arbeidsgivere legger merke til studenter som har reist på utveksling, noe som viser at de har vært selvstendige og bygget erfaringer i et fremmed land. Jeg planla oppholdet mitt i København nesten et helt år i forveien, nettopp for å ha oversikt over frister, finne leilighet og holde papirene i orden. Bakgrunnen for valget mitt var medstudenters skryt av København som studentby, kort avstand til Norge og at jeg ikke hadde vært der på nesten ti år. Jeg skulle gjerne ha valgt å reise lenger med eventyrlysten min, men følte på dette tidspunktet at det ble for kort tidsrom for å få noe ut av det. Uansett kommer det jo flere muligheter senere.

Hva slags forventninger hadde du til oppholdet?

Jeg hadde mange forventninger til oppholdet. Det jeg kanskje først og fremst forventet var å bygge nettverk med internasjonale studenter, nettopp fordi jeg var av den oppfatning at København var en mer «internasjonalisert» by fra før av, i forhold til forskning og næringsliv. Motivasjonen lå også i nysgjerrigheten på deres utdanningsmessige og kulturelle bakgrunn. Samtidig så jeg frem til å ta emner og se hvordan studiehverdagen ble gjennomført til forskjell fra Norge. Jeg hadde også store forventninger til å bo og leve for meg selv over et lenger tidsrom, noe jeg ikke hadde gjort tidligere med unntak av førstegangstjenesten.

Hva overrasket deg mest?

Det som overrasket meg mest var å bo og leve i det danske samfunnet. Fra tidligere hadde jeg hatt noe pensum i sosialantropologi om Danmark, men i praksis var det både overraskende og fascinerende å ta del i det selv—nesten som å være på feltarbeid. Til tross for at Norge og Danmark tilsynelatende ikke er så forskjellige, er det mange kulturelle og sosiale trekk man kan skille ut likevel. Det er ikke sikkert man faktisk kjenner Danmark før man har bodd der litt. Samtidig ble jeg overrasket over hvordan undervisning kan legges opp mer konstruktivt og effektivt med f.eks. portefølje-eksamener, som jeg ikke hadde hatt før. Her kan muligens Universitet i Oslo hente noen erfaringer. Ellers er det et mye vanskeligere boligmarked i København enn i Oslo, også fordi skandinaviske studenter ikke blir prioritert på bekostning av langveisfarende. Det er derfor lurt at man starter med å finne leilighet tidlig i prosessen og går gjennom markedsplasser på internett som Airbnb, som for øvrig er et genialt konsept å ta til etterfølge senere.

Og levde det opp til dine forventninger?

Oppholdet svarte stort sett til mine forventninger. Jeg gikk inn med et åpent sinn, men så skal det også sies at utveksling er en individuell affære i studieforløpet. Her spiller alle faktorer inn, noen uforutsette naturligvis, som til slutt skaper totalopplevelsen. Alt i alt vil jeg likevel si at jeg var veldig fornøyd med oppholdet mitt. Danskene er veldig imøtekommende, kvaliteten på studiemiljøet er meget høy og København er en fantastisk fin by å bo i, spesielt om sommeren. Byen er samtidig svært kosmopolitisk og gjenstand for mye samfunnsforskning, noe som var spesielt interessant å lære mer om. Bor man sentralt har man tilgang til alt man trenger og med metroen er mobilitet ingen bekymring. København er derfor et trygt og godt valg.

Hvilke erfaringer tar du med deg videre?

Jeg tar med meg mange gode erfaringer fra oppholdet mitt. Først og fremst har jeg hevet meg i evnen til å være selvstendig, ressurssterk og språkkraftig. Språkferdighetene har sin bakgrunn i at studiehverdagen i hovedsak ble gjennomført på engelsk, både muntlig i klassen og skriftlig i form av både ukentlige innleveringer og eksamener. Denne prosessen har gitt meg en betydelig større tyngde til å fremstille meg på engelsk, men også til å gi konstruktive tilbakemeldinger, noe som er gode egenskaper å ta med seg videre til en mastergrad. Jeg har også blitt en bedre menneskekjenner, både ved å være i daglig kontakt med min danske vert og internasjonale medstudenter, som har bidratt med interessante perspektiver. Utveksling i seg selv er en utrolig berikende del av studieløpet og det er noe jeg virkelig har fått bekreftet etter oppholdet mitt i København. Det handler mye om hva man gjør oppholdet til selv.

Tror du at du kan få bruk for utvekslingsoppholdet ditt senere i
studiet? Hvis ja, hvordan?

Ja, så absolutt. Jeg har vokst mye på utvekslingsoppholdet mitt, både personlig og profesjonelt. Personlig i form av at jeg har blitt mer selvstendig og ressurssterk etter å ha bodd i et fremmed land; profesjonelt i form av at jeg har hevet meg språklig og kan kaste et mye mer konstruktivt blikk på andres arbeider. Den flerkulturelle forståelsen har også gitt oppholdet mitt en ekstra dimensjon i seg selv, særlig hvis man velger å reise lenger enn jeg gjorde. Totalt sett vil jeg kunne dra nytte av alle erfaringene mine videre i livet.

Publisert 21. feb. 2014 11:23 - Sist endret 29. jan. 2019 20:34