Jobb og videre studier

Årsenhet er ikke en selvstendig grad, men kan brukes som en del av en bachelorgrad i sosiologi.

Sosiologi er svært nyttig om du for eksempel ønsker å jobbe med undervisning, politikk, journalistikk, offentlig forvaltning eller i frivillige organisasjoner.

Går du videre med sosiologi og tar en hel grad er jobbmulighetene gode, både innenfor det private næringsliv, offentlig virksomhet og det sivile samfunn. Mange sosiologer arbeider i offentlig sektor; kommuner, fylkeskommuner, departementer, direktorater og institutter. En del jobber i større organisasjoner, massemedia og private bedrifter.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

 

Publisert 28. juni 2012 11:37 - Sist endret 19. feb. 2014 11:39