Oppbygging og gjennomføring

Årsenheten er et fulltidsstudium som går over et år og gir 60 studiepoeng.

2. semester SOS1003S – Sosiologiens klassikere og det moderne samfunn SOSGEO1120 – Kvantitativ metode/ valgfritt spesialiseringsemne i sosiologi Valgfritt spesialiseringsemne i sosiologi
1. semester SOS1000 – Innføring i sosiologi SVMET1010 – Kvalitative metoder/ valgfritt spesialiseringsemne i sosiologi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner - 30 studiepoeng

Metodeemne - 10 eller 20 studiepoeng

Du må ta minst et metodeemne

Du kan også velge å ta begge metodeemnene. Du skal i så fall kun ta et spesialiseringsemne.

Valgfrie spesialiseringsemner - 10 eller 20 studiepoeng

Du må ta et spesialiseringsemne hvis du tar begge metodeemnene. Du må ta to spesialiseringsemner hvis du kun tar et av metodeemnene.

Utveksling

Det er ikke mulig å reise på utveksling gjennom årsenheten i sosiologi, men dersom du søker deg videre på et bachelorprogram ved UiO har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet. Les mer om utvekslingsmulighetene ved UiO og delstudier i utlandet.

Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet. Det er mulig å få godkjent inntil 20 eksterne studiepoeng i årsenheten.

Dokumentasjon

Fullført årsenhet i sosiologi dokumenteres med vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 28. juni 2012 11:37 - Sist endret 13. okt. 2020 12:20