English version of this page

Retningslinjer for emneoppgaven i spesialiseringsemnene på 4000-nivå

Følgende gjelder for emneoppgaven i temaspesialiseringsemnene på 4000-nivå på masterprogrammet i sosiologi. Emneoppgaven i SOS4510 – Cultural Sociology har egne retningslinjer.

Oppgaven lastes opp i Inspera innen gitte frister. Se emnets semesterside for innleveringsfrist. Kandidatnummer hentes fra Studentweb.

Tema for oppgaven må velges innenfor det området som spesialiseringsemnet dekker. Tema skal godkjennes av emneansvarlig. Oppgaven skal baseres hovedsakelig på pensum, men annen litteratur kan også brukes.

Praktisk informasjon om oppgaven

 • Oppgaven skal ha et omfang på ca 4000 ord (+/- 400 ord). (Det beregnes ca 400 ord pr side).
 • Bruk 12 punkts skriftstørrelse og linjeavstand 1 1/2.
 • Oppgaven skal ha et sammendrag på ca. 10 linjer først i oppgaven
 • Sett inn sidetall i oppgaven
 • Referanselisten skal avsluttes med setningen "Alle kilder som er brukt i denne oppgaven er oppgitt"
 • For retningslinjer på referansebruk se: Litt om skriving av oppgaver
 • På forsiden av oppgaven skal følgende informasjon stå
 1. Oppgavens tittel
 2. Emnets og faglærers navn
 3. Innleveringsdato og sted
 4. Kandidatnummer
 5. Antall ord i oppgaven (forside, sammendrag, litteraturhenvisninger og eventuelle vedlegg regnes ikke med)
Publisert 6. juni 2012 14:39 - Sist endret 30. juni 2020 11:31