English version of this page

Retningslinjer for emneoppgaven i spesialiseringsemnene på 4000-nivå

Følgende gjelder for emneoppgaven i temaspesialiseringsemnene på 4000-nivå på masterprogrammet i sosiologi. Emneoppgaven i SOS4510 – Cultural Sociology har egne retningslinjer.

Oppgaven lastes opp i Inspera innen gitte frister. Se emnets semesterside for innleveringsfrist. Kandidatnummer hentes fra Studentweb.

Tema for oppgaven må velges innenfor det området som spesialiseringsemnet dekker. Tema skal godkjennes av emneansvarlig. Oppgaven skal baseres hovedsakelig på pensum, men annen litteratur kan også brukes.

Praktisk informasjon om oppgaven

  1. Oppgavens tittel
  2. Emnets navn og kode
  3. Innleveringsdato og sted
  4. Kandidatnummer
  5. Antall ord i oppgaven (forside, sammendrag, litteraturhenvisninger og eventuelle vedlegg regnes ikke med)
Publisert 6. juni 2012 14:39 - Sist endret 7. sep. 2021 09:30