Progresjonskrav og inndragning av studieretter på masterprogrammene ved ISS (sosiologi, samfunnsgeografi og OLA)

Regler for studieprogresjon

For å beholde studieretten på masterprogrammet må du ha progresjon/studiepoengsproduksjon som tilsvarer 50% av normert progresjon ihht § 7.3.3 Krav til en programstudent mht. tap av studierett og ny studierett

Maksimal tid du kan være på masterprogrammet er 4 år, forutsatt at du følger progresjonskravene underveis.

Detaljert forklaring på utregning av studieprogresjon

Studieprogresjon blir utregnet ut i fra hvor mange studiepoeng du tar i løpet av hvert semester. Det semesteret du har fått opptak må du være meldt opp i minst 10 sp. Andre semester må du ha tatt 30 studiepoeng til sammen, og du må være meldt opp i et emne det første semesteret. 3. semester trenger du ikke ta noen studiepoeng, mens i 4. semester må du ha minst 60 sp til sammen. Fra 4. semester til og med 8. semester trenger du ikke studiepoeng, men i 8. semester må du ha 120 studiepoeng. Studenter på masterprogrammet i samfunnsgeografi som skriver 30 sp masteroppgave må etter 6. semester ha avlagt minimum 90 sp.

Minimumskrav til studiepoengsproduksjon per semester - Antall studiepoeng (akkumulert)

  • 1. semester –
  • 2. semester – 30 sp
  • 3. semester – 30 sp
  • 4. semester – 60 sp
  • 5. semester – 60 sp
  • 6. semester – 60 sp (90sp)
  • 7. semester – 60 sp (90sp)
  • 8. semester – 120 sp

Tar du eksamener for mindre enn normert studieprogresjon, altså 30 sp i semesteret, er du selv ansvarlig for å legge en studieplan som gjør det mulig å oppfylle kravene til minimumskravet til studieprogresjon. ISS er ikke ansvarlig for at det skal være mulig å fullføre på minimumskravene så lenge programmet er normert til et 2 års fulltidsstudium.Normert tid på masterprogrammene er 2 år. Dersom du bruker lengre tid enn normert tid kan det skje endringer i obligatorisk emner i programmet som gjør at du må ta mer enn 120 for å få fullført graden, eller du må bruke lengere tid enn du planla.

Alle endringer vil bli varslet i god tid, senest tidlig i semesteret før endringene blir innført.

Har du tatt emner utenfor masterprogrammet må du søke om å få innpasset disse i mastergraden din for at studiepoengene skal regnes som studieprogresjon på programmet.

Det er viktig at du skaffer deg oversikt over egen progresjon slik at du kan følge med på om du fyller kravene til studiepoengsproduksjon. I StudentWeb finner du oversikt over eksamener du har avlagt og hvor mange studiepoeng hver eksamen gir.

Studiepoeng som du har avlagt før du begynte på programmet regnes ikke som progresjon på masterprogrammet, selv om disse kan innpasses i graden. Du kan eventuelt søke permisjon på grunnlag av dette.

Inndragning av studieretter

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) er pålagt å inndra studieretter for masterstudenter:

1) som ikke har møtt til studiet
2) med fravær mer enn ett semester uten permisjon
3) med for lav studieprogresjon

Inndragningen skjer to ganger i året, i midten av oktober og i midten av mars.

Publisert 16. mars 2016 20:18 - Sist endret 5. mai 2021 15:27