Beskjeder

Publisert 11. sep. 2018 15:03

Som masterstudent kan du søke på flere forskjellige stipend.

Stipendoversikt

 

 

 

Publisert 6. sep. 2018 16:23

Å være ny student ved UiO kan oppleves stort og overveldende for mange. Mye er nytt; menneskene, bøkene, stedene, hverdagen.

I tre korte videoer vil du i høst møte fem erfarne studenter og høre hvordan de opplevde å starte på UiO - og å finne seg til rette. Kanskje du kan plukke opp noen tips?

Se første episode "Jeg starter!"

Publisert 31. aug. 2018 09:08

Jeg finner ikke emnet jeg skal ta i Canvas

 • Logg inn i Canvas
 • Klikk på «Emner» og «Alle emner».
 • Hvis det er et emne du har plass på som du ikke finner der må du ta kontakt med SV-info

Brukeren min er ikke aktivert

Har jeg tilgang til Canvas når jeg bare skal ta opp eksamen?

 • Ja, du kan få tilgang til Canvas-rommet selv om du bare skal ta opp eksamen. Hvis du ikke finner emnet under «Emner» og «Alle emner» i Canvas må du ta kontakt med SV-info.

Jeg har ikke fått tilgang til rommene i Canvas, hva er galt? 

 • Du finner emnet under «Emner» og «Alle emne...
Publisert 28. aug. 2018 13:59

SV-fakultetet oppfordrer alle studenter til å ta et utvekslingsopphold. Utveksling vil gi deg en unik opplevelse, et fortrinn, nettverk, innsikt og kompetanse.

Få mer info om utveksling

SV-fakultetet inviterer til:

I tillegg kan du bli med arrangementer som er åpne for alle UiO-studenter.

Søk utveksling i Søknadsweb

Søknadsfrist: 15. september

Har du spørsmål kontakter du...

Publisert 15. mai 2018 15:00

Sosiologforeningen (avdeling Østlandet) inviterer til en boklansering av Aksel Tjoras «Hva er fellesskap» torsdag 31. mai på Dattera til Hagen!

 

I «Hva er fellesskap» trekker Tjora linjer fra tidlige bidrag i den sosiologiske fagtradisjonen frem til aktuelle problemstillinger og drøftinger av fellesskap som fenomen i dagens samfunn.

Til å kommentere boken kommer Kari Steen-Johnsen fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Monika Grønli Rosten fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). Det åpnes også for spørsmål og innspill fra publikum.

 

Om boken:

I «Hva er fellesskap» analyseres fellesskap fra ulike betraktninger som samhold, integrasjon, interaksjon, identifikasjon, kommunikasjon, arbeid og fysisk nærvær. Analysen er forankret i sosiologifaget og gjøres konkret gjennom eksempler fra ulike arenaer som arbeidsplasser, nærmiljøer, kafeer, festivaler, sosiale medier o...

Publisert 20. apr. 2018 15:23

ISS inviterer og oppfordrer alle ansatte og studenter til å delta i prøveforelesningen som holdes i forbindelse med ansettelsen av 1-2 førsteamanuensiser i sosiologi våren 2018.

Den siste kandidaten skal ha prøveforelesning:

Onsdag 25. april:

Bjørn Schiermer Andersen

Rom: Eilert Sundts hus, Auditorium 6

09.15 - 10.00: Bruno Latour and relational sociology

Vel møtt!

Publisert 13. apr. 2018 11:08

Lær å spre resultatene av masteroppgaven din!

Les mer: http://www.uio.no/livet-rundt-studiene/arrangementer/mediekurs/kronikk2018.html

Publisert 11. apr. 2018 08:58

I hele vesten øker ulikhetene i begge ender av samfunnshierarkiet, og forskere snakker med uro om framveksten av en superrik elite, og et prekariat av løsarbeidere som nye samfunnsklasser. Hvordan ser dette ut i Norge? Kaller utviklingen på mer sosiologisk klasseanalyse? Sosiologforeningen Østlandet inviterer til debatt om ulikhet og klasseanalyse i kjelleren på Litteraturhuset.

Tid: 19. APRIL KL 1830-2100

Sted: Kjelleren på Litteraturhuset i Oslo

Si gjerne ifra om du kommer på vårt Facebook-event

 

PROGRAM

 • PREKARIATET PÅ NORSK? OM FREMVEKSTEN AV LØSARBEIDERSAMFUNNET

Line Eldring, Fellesforbundet og tidligere Fafo presenterer noen hovedpunkt fra sin kommende bok Løsarbeidersamfunnet, skrevet sammen med Elin Ørjasæter.

 • KLASSER OG ELITER I NORGE - UT...
Publisert 6. apr. 2018 10:33

ISS inviterer og oppfordrer alle til å delta i prøveforelesninger som holdes i forbindelse med ansettelse av 1-2 førsteamanuensiser i sosiologi våren 2018.

De fire kandidatene og tidspunkt for prøveforelesninger er:

Torsdag 5. april:
Magne Flemmen
Rom: Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 6
09.15 - 10.00: Aktør-struktur-problemet og Bourdieus sosiologi.

Fredag 6. april:
Ciara Cremin
Rom: Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 5
09.15 - 10.00: Theory in Motion

Alexi Gugushvili
Rom: Eilert Sundts hus, A-blokka: Auditorium 4
13.15 - 14.00: The Untold Story of Social Mobility: Redistribution, Democracy, and Welfare State

On...

Publisert 23. mars 2018 12:53

C-REX inviterer til et masterseminar for masterstudenter som ønsker å skrive om C-REX-relevante temaer; ytre høyre, ekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold

Tid og sted: onsdag 18. april, kl. 09.15-16.00, rom 114, Harriet Holters hus.

Her blir det muligheter til å få tilbakemelding på ting dere har skrevet, ideer til mulige masterprosjekter og tips om litteratur og perspektiver. Dessuten blir dere kjent med andre studenter som arbeider med tilsvarende tematikk. Seminaret ledes av Tore Bjørgo, Anders Ravik Jupskås og Inger Skjelsbæk.

 

Påmelding

Meld dere på (innen 11. april) dersom dere ønsker å delta.

 

Se også våre sider om studier for tips og ideer til interessante emner, masterprosjekter og litteratur....

Publisert 15. mars 2018 09:09

Forskerskolen på Senter for Utvikling og Miljø (SUM) ved UiO har utlyst et nytt Blytt-stipend for masterstudenter ved UiO som skriver masteroppgave relatert til noen av SUMs forskningsområder. Søknadsfrist er 20. april.

Mer informasjon om stipendet

Publisert 12. mars 2018 11:00

Hva kan du jobbe med etter en utdanning i sosiologi? Bli inspirert, møt sosiologer i arbeid!

Tid: Onsdag 14. mars kl. 12.00-14.00 
Sted: Aud. 4, Eilert Sundts hus

Det blir servert gratis Foccachia og kaffe.

Møt disse sosiologene i arbeid:

 • Erlend Nyhammer fra Comte Bureau
 • Marit Wanggaard fra Nordea
 • Kaja Sørgaard Hind fra EGN

Se arrangementet på Facebook

Arrangementet er endel av sosiologisk uke. Se hele programmet for uken på Facebook!

 

Publisert 6. mars 2018 14:30

The 2018 edition of the Geneva Challenge is a project funded by Swiss Ambassador Jenö Staehelin and is supported by Kofi Annan, the high-patron of the contest. The Geneva Challenge aims to encourage interdisciplinary problem solving analysis among master students on advancing human development within the scope of a relevant topic.

Climate change is one of the greatest challenges of our time and has become a critical concern for both developing and developed countries. As the key to this issue is an interdisciplinary solution, crossing traditional boundaries between academic disciplines, the Graduate Instititute in Geneva is inviting graduate students from all academic programmes to provide helpful strategic recommendations. This year, the Graduate Instititute in Geneva will distribute five prizes, one per continent.

Teams of 3-5 master students must submit an 8,000...

Publisert 2. mars 2018 08:50

Avlyst metodelunsj denne uka erstattes med ny:

Tirsdag 6. mars kl. 17.00 - 18.00 Eilert Sundts hus PC-stue 351. Merk at tidspunktet OG rommet avviker fra de andre metodelunsjene.

Datoer for vårens metodelunsjer

Publisert 1. mars 2018 11:31

I perioden 23. juni - 3. august går Den internasjonale sommerskole ved UiO av stabelen. Sommerskolen samler årlig nærmere 600 studenter fra hele verden til seks intensive uker med både studier og sosialisering.

Sommerskolen ønsker å gi flere UiO-studenter muligheten til å oppleve dette unike internasjonale læringsmiljøet. Som en prøveordning er det derfor i år etablert et begrenset antall stipender for programstudenter i et utvalg av studieprogrammer ved UiO.

Dersom du er interessert i å oppleve Sommerskolen og samtidig opparbeide deg studiepoeng om sommeren, kan du søke om stipend på: http://bit.ly/uio-summer-scholarship

Du kan velge mellom 15 emner på bachelor- og masternivå. Merk at all undervisning foregår på engelsk. Det er en forutsetning at UiO-studenter som mottar stipend deltar på samme vilkår som øvrige sommerskolestudenter (bl.a når det gjelder krav om obligatorisk oppmøte og eksamen).  

Ta kontakt med oss hvis du har...

Publisert 5. feb. 2018 09:21

Ingrid Smette, Anja Bredal og Monika Rosten fra NOVA, OsloMet, søker masterstudenter som ønsker å skrive masteroppgave i tilknytning til forskningsprosjektet “Negativ sosial kontroll”? Ungdom og foreldres egne perspektiver.

Les mer om prosjektet her!

Studenter med bakgrunn fra etniske og/eller religiøse minoriteter oppfordres spesielt til å søke. For masteroppgaver med fokus på foreldres erfaringer, er det positivt om studenten behersker ett eller flere relevante språk muntlig. Prosjektet kan knytte til seg maksimum fem studenter. Det er også mulighet å jobbe som vit.ass./intervjuer på prosjektet.

Er du interessert? Ta kontakt med Ingrid.Smette@nova.hioa.no (leder av prosjektet)

Publisert 5. feb. 2018 09:11

Masterstipend til deg som vil skrive oppgave om skader, ulykker årsakssammenheng og forebyggingsmuligheter.

Skadeforebyggende forum vil stimulere masterstudenter til å skrive oppgaver som belyser temaer knyttet til skader, ulykker, årsakssammenheng og forebyggingsmuligheter og utlyser to stipend á kr 10.000 våren 2018, med søknadsfrist 9. mars. 

Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører.

Informasjon om Skadeforebyggende forums masterstipend

Publisert 17. jan. 2018 09:08

Datoer for vårens metodelunsjer

 • Tirsdag 23.01.2018, 09:00-10:00 - Lyn-introduksjon til Stata
 • Tirsdag 06.02.2018, 09:00-10:00
 • Tirsdag 13.02.2018, 09:00-10:00
 • Tirsdag 27.02.2018, 09:00-10:00 (avlyst grunnet sykdom)
 • Tirsdag 06.03.2018, 17:00-18:00, Eilert Sundts hus PC-stue 351 (NB! merk at tidspunktet og rom for denne lunsjen avviker fra de andre metodelunsjene)
 • Tirsdag 20.03.2018, 09:00-10:00
 • Tirsdag 03.04.2018, 09:00-10:00
 • Tirsdag 10.04.2018, 09:00-10:00
 • Tirsdag 17.04.2018, 09:00-10:00 - Tabeller og figurer
 • Tirsdag 24.04.2018, 09:00-10:00
 • Tirsdag 08.05.2018, 09:00-10:00

STED: PC-stua i kjelleren på Harriet Holters hus (HHH-PC035).

 

HVA ER METODELUNSJ?

Sliter du med omkodinger? Er datasettet dit...

Publisert 5. jan. 2018 10:25

Søk Osloforskning-stipend!

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Neste søknadsfrist er 15. februar 2018. For mer informasjon og søknadsskjema gå ti denne siden: http://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/osloforskning/stipend/

Publisert 23. okt. 2017 11:20

Skal du følge SOS4020 Kvantitativ metode til våren?

Forelesningene i SOS4020 starter så å si rett etter feiringen av det nye året er over. Repetisjon av grunnleggende begreper knyttet til beskrivelse av utvalg og statistisk generalisering vil IKKE være en del av forelesningsrekka til våren. Disse temaene skal være dekket på BA-kurs i kvantitativ metode (på UiO dekkes de av SOS1120).

Bakgrunnskunnskapen du trenger for å følge SOS4020 blir oppsummert i to repetisjonsforelesninger:

onsdag 29. november kl.14.15-16.00 i aud. 6 i Eilert Sundts hus

fredag 1. desember kl.10.15-12.00 i aud. 5 i Eilert Sundts hus

Begrepene som blir dekket finner du i det vedlagte dokumentet. Se over lista. Er dette noe du kan ut og inn, bruk tida på noe annet nyttig eller unyttig. Føles det kjent men rustent er det veldig lurt å stikke innom. Er det helt gresk er det HVERTFA...

Publisert 27. sep. 2017 11:04

Hei,

Minner om at fristen til å melde seg opp, samt levere sammendrag av masteroppgaven er søndag 1. oktober. Hvis noen har problemer med å rekke denne fristen kan det bli innvilget utsatt frist til onsdag 4. oktober kl. 12:00.

Se her for oppmelding.

Publisert 21. sep. 2017 13:27

Lurer du på hva du kan jobbe med etter endt utdanning fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi?

Det finnes samfunnsvitere på alle mulige slags arbeidsplasser og 12. oktober får dere møte tidligere UiO-studenter med grader i kultur- og kommunikasjon, samfunnsgeografi, sosiologi og utviklingsstudier!

Program torsdag 12. oktober

Kl. 14:15 - 17:00: Hva kan du bli?

Publisert 11. sep. 2017 11:14

Få svar og hjelp til metode, delta på metodelunsj! Metodelunsj er for bachelor - og masterstudenter på institutt for sosiologi og samfunnsgeografi som jobber med kvantitativ metode. Studenter på lektorprogrammet og andre studenter som tar SV-emner er også velkommen!

Datoer for metodelunsj:

Torsdag           14. september             09:00 - 10:00

Fredag             22. september             09:00 - 10:00

Torsdag           28. september             09:00 - 10:00

Torsdag           23. november         &nbsp...

Publisert 22. aug. 2017 12:53

NUPI ønsker å komme i kontakt med studenter som skal skrive masteroppgave om temaer som er interessante for NUPIs forskningsområder. Se mer informasjon her.

Søknadsfrist 15. september 2017.

Publisert 22. aug. 2017 10:18

Påmeldingskjema til mentorordningen er nå åpent. Oppstartssamlingen finner sted 31. august kl. 17:00 på rom 201 i Harriet Holters hus. Frist for å melde seg på er mandag 28. august kl. 12:00

Mentorordningen er et karriereveiledningstilbud til både første- og andreårstudenter på masterprogrammet i sosiologi. Du får tildelt din egen mentor som du har to til tre møter med gjennom semesteret på mentorens arbeidsplass. Mentorene har ulike spennende posisjoner i arbeidslivet der de benytter seg av sin utdannelse i sosiologi. Alle mentorene er faglig engasjert og ønsker å bidra til at flere studenter finner sin karrierevei som sosiolog.

Hensikten med mentorordningen er å:

 • øke kunnskapen hos studentene om mulig arbeidsmarked for sosiologer utenfor akademia
 • styrke evnen til å kunne gjøre gode valg under studiet i en jobbforberedende sammenheng...