Beskjeder

Publisert 21. okt. 2020 08:15

Til deg som er andre- eller femteårsstudent - vi trenger å høre din mening

Studiebarometeret spør andre- og femteårsstudenter over hele landet om de er fornøyd med studieprogrammet sitt. Studiebarometeret gir Universitet i Oslo viktige informasjon om hvordan studentene opplever studiekvaliteten.

I årets undersøkelse blir studentene også spurt om koronasituasjonen, og hvordan det har påvirket studiehverdagen. Det er derfor ekstra viktig at du svarer på undersøkelsen i år.

Undersøkelsen er sendt ut via e-post tirsdag 20. oktober og blir gjennomført av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Du har fått en personlig lenke du må bruke for å svare på spørreskjemaet.

Høy svarprosent er viktig for at vi skal få gode data om ditt studieprogram. Ved å delta kan du vinne et gavekort på opptil...

Publisert 20. okt. 2020 11:23

Permisjon

Det nye regelverket innebærer at:

 1. Du kan søke om permisjon fra studieprogrammet ditt uten dokumentasjon inntil to semestre.
 2. Du kan søke om permisjon fra studieprogrammet ditt med dokumentasjon på følgende grunnlag:
  • Foreldrepermisjon
  • Verneplikt
  • Sykdom hos deg selv eller noen du har omsorg for
  • Heltidsverv som studenttillitsvalgt eller som folkevalgt
  • Andre tungtveiende grunner utenfor din egen kontroll...
Publisert 21. aug. 2020 10:24

Skriver du masteroppgave i et Oslo-relatert tema? Forsker du på storbyen, Oslo?

Søk Osloforskning-stipend!

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Neste søknadsfrist er 15. september 2020. For mer informasjon og søknadsskjema gå til denne siden:

http://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/osloforskning/stipend/

---------------

Are you writing a master-thesis on a subject related to Oslo? Do you do research on the metropolis, Oslo?

Apply Osloforskning scholarship!

Osloforskning is a collaboration between the City of Oslo and the University of Oslo and is intended to promote research and recruitment to research that derives its theme from Oslo.

Our next application deadline is 15th Septembe...

Publisert 2. juni 2020 15:30

Bli med på kurset «Slik får du jobben», som tilbys av Karrieresenteret ved UiO!

Torsdag 11. juni kl. 12.00 via Zoom.

Her vil få du få informasjon om hvordan formidle din kompetanse, CV-oppsett, søknadstekst, analyse av jobbannonser, samt nyttige tips til jobbintervjuet.

Du melder deg på her: https://nettskjema.no/a/151266

I påmeldingsskjemaet kan du velge om du vil bli kontaktet av en karriereveileder. Å prate med en veileder kan gi deg klarhet og oversikt over din vei videre. Sammen med karriereveileder kan du blant annet utforske dine jobbmuligheter, finne ut h...