Repetisjons-/forberedelsesforelesninger i SOS4020 Kvantitativ metode 29. november og 1. desember

Skal du følge SOS4020 Kvantitativ metode til våren?

Forelesningene i SOS4020 starter så å si rett etter feiringen av det nye året er over. Repetisjon av grunnleggende begreper knyttet til beskrivelse av utvalg og statistisk generalisering vil IKKE være en del av forelesningsrekka til våren. Disse temaene skal være dekket på BA-kurs i kvantitativ metode (på UiO dekkes de av SOS1120).

Bakgrunnskunnskapen du trenger for å følge SOS4020 blir oppsummert i to repetisjonsforelesninger:

onsdag 29. november kl.14.15-16.00 i aud. 6 i Eilert Sundts hus

fredag 1. desember kl.10.15-12.00 i aud. 5 i Eilert Sundts hus

Begrepene som blir dekket finner du i det vedlagte dokumentet. Se over lista. Er dette noe du kan ut og inn, bruk tida på noe annet nyttig eller unyttig. Føles det kjent men rustent er det veldig lurt å stikke innom. Er det helt gresk er det HVERTFALL viktig å dukke opp - her er det plass til så mange "dumme" (grunnleggende) spørsmål vi rekker.

Siden forelesningene er repetisjon, er de ikke knytta til pensumlitteratur. I det vedlagte dokumentet finner du noen tips for støttelitteratur til repetisjon. Hvis du repeterer litt selv på forhånd, blir utbyttet av forelesningene alltid større.

Timeplanen for SOS4020 våren 2018 publiseres på semestersiden i slutten av november. Det vil være mulig å melde seg opp i SOS4020 i StudentWeb fra og med 1. desember.

Publisert 23. okt. 2017 11:20 - Sist endret 23. okt. 2017 11:20