Mentorordning

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi er stolte over å kunne tilby en mentorordning til våre masterstudenter i sosiologi.

Foto: Bethina Strandberg-Jensen/UiO

8. oktober 2015 ble første oppstartsamling for mentorordningen arrangert. 11 mentorer fortalte om deres vei inn i arbeidslivet og ga masterstudentene gode tips til hva de bør tenke på i møtet med arbeidslivet. «Vær engasjert og finn dine styrker!» var hovedbudskapet fra mentorene.

Hensikten med mentorordningen er å:

  • øke kunnskapen hos studentene om mulig arbeidsmarked for sosiologer utenfor akademia
  • styrke evnen til å kunne gjøre gode valg under studiet i en jobbforberedende sammenheng
  • styrke studentenes forberedelse til møtet med arbeidslivet

Mentorordningen er et karriereveiledningstilbud til både første- og andreårstudenter på masterprogrammet i sosiologi. Du får tildelt din egen mentor som du har to til tre møter med gjennom semesteret på mentorens arbeidsplass. Mentorene har ulike spennende posisjoner i arbeidslivet der de benytter seg av sin utdannelse i sosiologi. Alle mentorene er faglig engasjert og ønsker å bidra til at flere studenter finner sin karrierevei som sosiolog. Mentorene stiller opp helt gratis og vi setter stor pris på å ha med oss så mange erfarne og dyktige sosiologer på mentorlaget.

Det vil være påmelding til ordningen hver høst, med en felles oppstartsamling på instituttet i begynnelsen av semesteret og en felles avslutningssamling ca. et halvt år senere. Info om påmelding finner du i høyre margin.

Publisert 17. sep. 2015 12:43 - Sist endret 27. nov. 2019 14:28