Mentorordningen høsten 2019

Torsdag 28. november 2019 inviterer vi alle masterstudenter på sosiologi til oppstartsamling for mentorordningen.

Mentorordningen er et karriereveiledningstilbud til både første- og andreårstudenter på masterprogrammet i sosiologi. Ordningen er først og fremst ment for å kartlegge karriereveier utenfor akademia, og hvordan sosiologien kan følge deg gjennom et spennende yrkesliv.

Gjennom ordningen kan du får tildelt din egen mentor som du har to til tre møter med gjennom semesteret og avsluttes med en felles samling.

Tid og sted for oppstartsamling

Oppstartsamling for mentorordningen avholdes torsdag 28. november kl.17:30-20.00 i seminarrom 301 i 3 . etasje i Harriet Holters hus.

Første del av oppstartsamlingen  vil mentorene presentere seg og fortelle om hvordan de bruker sosiologien i sin jobb og litt om sin karrierevei. Det blir mulig å stille spørsmål til mentorene og det blir enkel servering.

Siste del av oppstartsamlingen vil det settes av tid til at mentor og student avtaler deres første møte.

NB! Bindende påmelding!

Påmelding til oppstartsamlingen og mentorordningen

Om du ønsker å delta på oppstartsamlingen og mentorordningen må du melde deg på innen mandag 25. november kl 12.00.

Påmeldingsnettskjema

For påmeldingen til mentorordningen må du skrive noen linjer i nettskjemaet om dine interesser i sosiologien og tanker om videre arbeid. Vi tildeler dere mentorer på bakgrunn av informasjonen gitt i nettskjemaet.

Våre mentorer 2019-2020

Publisert 12. nov. 2019 16:03 - Sist endret 28. nov. 2019 10:45