Prosjektkoordinator

Erlend jobber som prosjektkoordinator i seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk).

Bildet kan inneholde: mann, hake, ansiktshår, hvitkrage-arbeider, sittende.

Erlend jobber i skjæringspunktet mellom forskning og praktisk implementering.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

Jeg er egentlig utdannet journalist, men følte etter journaliststudiene at jeg trengte mer påfyll. Jeg har alltid vært opptatt av både nyheter, politikk og hva som skjer rundt meg i samfunnet. Det siste semesteret på journalistikken hadde vi et emne i sosiologi som gjorde at jeg fikk mersmak for faget. Jeg likte særlig fokuset på hvordan ulike mekanismer i samfunnet både kan forklares og hvordan de påvirker hverandre. Det gjorde at jeg bestemte meg for å ta sosiologi på Blindern.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte på en utlyst stilling, kom til intervju og fikk jobben!

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror nok det var flere faktorer som spilte inn. RusForsk er en forskningsseksjon som skal jobbe med klinikknær forskning, og i prosjektet jeg jobber med skal vi innføre jobbstøttemetodikken IPS på rusbehandlingsenhetene i Avdeling rus og avhengighetsbehandling (ARA) på OUS.

Stillingen min er i skjæringspunktet mellom forskning og praksis. Det at jeg både har en akademisk bakgrunn fra sosiologien og interesserer meg for forskning, samtidig som jeg har flere års praktisk erfaring som jobbveileder og kursansvarlig innen arbeid og inkludering, spilte nok positivt inn.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

«Fra rus til arbeid» er et forskningsprosjekt hvor vi skal undersøke anvendbarheten og effekten av IPS-metodikken på personer med rusproblemer. Det vil vi gjøre gjennom en randomisert kontrollert studie (RCT), en observasjonsstudie og en kvalitativ studie.

Hovedoppgaven min for øyeblikket er å lage og kvalitetssikre innholdet i IPS-tjenesten vil skal tilby. I tillegg jobber jeg med planlegging av implementeringen i behandlingsenhetene som skal delta i prosjektet. Jeg og min prosjektleder er i høst mye ute hos behandlingsenhetene for å forankre prosjektet, og informere om hva vi skal gjøre og hva det innebærer på for dem. Når det nærmer seg oppstart vil vi ha opplæring med personalgruppene på enhetene. Vi er også mye ute hos våre eksterne samarbeidspartnere som skal delta i deler av studien. Jeg er med i den forskningsmessige planleggingen. I tillegg til faglige diskusjoner innebærer det skriving av protokoll og søknader til forskningsmidler. Akkurat nå jobber vi med rekruttering av IPS-teamet som skal levere tjenesten, som også skal få opplæring når de begynner i stillingene sine.

Hva oppgavene mine vil være når vi starter inklusjonen i mars 2020 er ikke helt avklart enda, men jeg kommer til å levere et kurs for kontrollgruppen i RCT-studien (boostet kontrollgruppe), samt ha en del forskningsassistentoppgaver frem til vi ansetter en fulltids forskningsassistent.

Hva har du tidligere jobbet som?

Jeg har jobbet i 5,5 år som yrkesveileder, kursansvarlig og HR-rådgiver i søsterselskapene Follo Futura og Stepp Inn. Gjennom ulike tiltak og kursformer har jeg jobbet med å bistå mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake i arbeid.  Det innebærer både å gi individuell jobbveiledning, undervise på kurs, oppsøke og følge opp arbeidsgivere, samt koordinere og rapportere til NAV. Jeg har også jobbet med andre HR-tjenester som rekruttering og funksjonsvurdering.

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

Som nevnt tidligere er stillingen min i skjæringspunktet mellom forskningsdelen av prosjektet og den praktiske implementeringen. Den akademiske kompetansen fra sosiologien gjør at jeg kan bidra i forskningsdelen av prosjektet, samtidig som jeg kan identifisere hva som er gjennomførbart i praksis. I forskningen både på RusForsk og i rusforskningen generelt gjøres det kvantitative forskning. På sosiologistudiet hadde vi både kvantitativ og kvalitativ metode. Det er bra for meg nå. For selv om jeg jobbet kvalitativt med min mastergrad, er ikke det kvantitative helt ukjent for meg. Samtidig kan min erfaring med kvalitativ forskning bidra med nye perspektiver og innspill i prosjektet vårt.

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Som tidligere karriereveileder tenker jeg det handler mye om hvordan du selger deg inn til arbeidsgivere. Sosiologer jobber i veldig mange typer stillinger, i mange typer felt, men det er nok likevel ikke åpenbart for mange arbeidsgivere hva en sosiolog kan brukes til. Det er det din oppgave som jobbsøker å tydeliggjøre. I både CV, søknaden og intervjuet bør du fortelle og forklare, gjerne med konkrete eksempler, hva kompetansen din som sosiolog kan brukes til, og hvorfor det er relevant for stillingen. Og vis hvorfor du er motivert for å jobbe hos nettopp denne arbeidsgiveren i denne stillingen.

I tillegg kan det være lurt å benytte seg av flere innganger til arbeidsmarkedet enn bare å søke utlyste stillinger. Bruk kontaktnettverket ditt, kontakt bedrifter du synes virker interessante, vær med i organisasjoner, på prosjekter og initiativ som kan åpne dører for deg på sikt.

Publisert 3. okt. 2019 15:15 - Sist endret 7. feb. 2020 16:33