Avdelingsleder for analyse og strategi

Kenneth Dahlgren er avdelingsleder for analyse og strategi i Rodeo arkitekter.

Foto: Rodeo Arkitekter AS

- Dyrk hva du er god på, sier Kenneth, - og hold øyne og ører åpne for ante og uante muligheter.

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

- Jeg ramlet litt uforberedt inn i den, kan man si. Jeg fikk en telefon fra Rodeo Arkitekter som fortalte at de var i prosessen med å ansette en samfunnsviter som kunne bygge opp en analyseavdeling hos dem, og at de hadde blitt anbefalt av felles bekjente å ta en prat med meg. På dette tidspunktet jobbet jeg med helt andre ting, men ble både inspirert og nysgjerrig på hvordan sosiologi kan fylle en rolle innen arkitektur og byutvikling.

 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

- På mange måter oppstår veien mens jeg går fordi det ikke finnes veldig mange sosiologer som jobber med det samme fra før. Men noen hovedoppgaver handler om å tilføre en sensitivitet for sosiale forhold til generelle prosjekter kontoret holder på med.

- Skal vi for eksempel arbeide med utviklingen av en studentby, så innhenter jeg informasjon om den eksisterende, aktuelle studentmassen som skal benytte tilbudet, stedet for øvrig og hvilke samfunnsmessige utviklingstrekk det kan være nyttig å ta i betraktning. Samtidig jobber jeg også med rene analyseoppdrag knyttet til stedsforståelse.

 

Hva jobber du med akkurat nå?

- Akkurat nå jobber jeg med to prosjekter som det kan være verdt å trekke fram. Det ene handler om å utvikle et nytt bibliotekkonsept på Furuset – ”framtidens bibliotek” – hvor vi både jobber med samlokalisering av ulike tilbud og tjenester, og planlegging og design knyttet til arealbruk. På den ene siden handler dette om å utfordre ideen om hva et bibliotek ”kan” være, samtidig som vi gir ideen en konkret arkitektonisk løsning. Arkitekter, urbanister og sosiologer jobber sammen om dette prosjektet.

- Det andre prosjektet er en ren analytisk studie av parkliv: For noen år siden ble det bygget en park som skulle dekke rekreasjonsbehovene til lokalbefolkningen, samt bli et attraktivt grøntområde for turister. Men tross intensjonene blir parken svært lite brukt.

- Min jobb handler således om å utrede hvorvidt det finnes sosiokulturelle forklaringer på dette – hvordan forholder folk seg til parken, og hvordan kan man tenke nytt rundt hva en park kan være, gitt de lokale forutsetningene?

 

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

- Som sosiolog bruker jeg utdannelsen min kontinuerlig. Fra teori til metode, så er faget jobben min. Faget lærte meg mye om hvordan samfunnet kan forstås og systematiseres, hvordan man finner og bruker relevant informasjon, og så videre.

 

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- Det handler vel om å finne individuelle løsninger på kollektive utfordringer – det vil si, det finnes ikke ett svar på hva som gjør studenter attraktive for arbeidsgivere. Men å identifisere hva det er ved og med faget man studerer som appellerer til akkurat ”deg”, hva du er god på og liker å kna tankene rundt, er en god start. Og så dyrke nettopp dette; finne sitt blikk og sin stemme i et faglig engasjement.

- Men det viktigste er nok å holde øyne og ører åpne for ante og uante muligheter. Man har gjerne en idé om hva man kan og/eller vil jobbe med, men det finnes en hel rekke spennende stillinger der ute i arbeidsmarkedet man aldri ville kunne forestille seg at man ville være aktuell for.

Publisert 1. okt. 2013 15:30 - Sist endret 4. mai 2018 09:17