Seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Ellen Paulsen er seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Foto: privat

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

Ut fra interesse for samfunnsfag.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Søkte på stillingsutlysning.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Oppgavene mine spenner ganske vidt. En hovedoverskrift kan være å implementere vedtatt politikk på folkehelseområdet. Det innebærer bl.a. å jobbe sammen med og overfor ulike aktører, formidle råd og veiledning og å sørge for faglig utvikling på området.

Hva har du tidligere jobbet som?

Jeg har bl.a. hatt jobber i stab for ledelsen i ulike direktorater.

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

Sosiologiutdanningen har vært nyttig for å jobbe kunnskapsbasert. Eller har jeg brukt utdanningen særlig inn i arbeid med analyser og i forståelsen av strukturer, aktører og kontekst.

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Å tenke på hva man har ønske om å jobbe med, type sektor etc. Å øve på å oversette læringen til praksis. Å orientere seg i arbeidsmarkedet.

Publisert 31. aug. 2017 14:39 - Sist endret 31. aug. 2017 14:40