Spesialrådgiver

Hilde jobber med rusbehandling.

Foto: privat

 

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

Jeg har vært engasjert i politikk fra jeg var ung og var opptatt av å forstå og bekjempe urettferdighet. Jeg hadde tro på at sosiologien kunne gi meg et bredt utgangspunkt til å forstå samfunnet rundt meg.

Hva har du tidligere jobbet som?

Politisk rådgiver for byråd og regjering og rådgiver i frivillige organisasjoner. Jeg har arbeidet som rådgiver i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i Oslo universitetssykehus. Jeg er også utdannet sosionom. Før jeg ble sosiolog, arbeidet jeg i Asker kommunes helse- og sosialtjeneste og på en avrusningsinstitusjon i Oslo. I møte med andre profesjoner har det ofte var nyttig å kunne forklare forskjellen på å være sosionom og sosiolog.

Hva er arbeidsoppgavene dine og hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

Arbeidsoppgavene mine er sammensatte. Jeg er prosjektleder for flere fagutviklingsprosjekter og nettverk, og arrangerer konferanser, arbeidsseminar og nettverkssamlinger. Skriver utredninger og høringssvar og er rådgiver i strategi og planprosesser.

Sosiologi utdanningen har gitt meg kunnskap som tas med i de fleste arbeidsprosesser jeg deltar i på jobb, både i analyser, strategiprosesser og arbeid med konkrete virkemidler og tiltak. Sosiologien gjør at jeg forstår strukturer og prosesser både overordna i fht politiske systemer og konkret i samspill mellom ulike mennesker. Jeg kan lese og forstå forskning, men også arbeide konkret med prosjekter og i nettverk for å bidra til at kvaliteten på rusbehandling blir bedre.

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vær nysgjerrig og fordyp deg i fagområder du er spesielt interessert i.  Skal du satse på en karriere som praktiserende sosiolog må du ha det gøy og trives med de fleste av arbeidsoppgavene dine.

Publisert 26. sep. 2019 08:43 - Sist endret 3. okt. 2019 16:18