Privatpraktiserende sosiolog

Marit Unstad er privatpraktiserende sosiolog og partner i Lederskap AS.

Foto: privat

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

Jeg var opptatt av samfunn og samfunnsutvikling og ønsket meg inn på et fag som var rettet mot menneskelig utvikling og samspill. Sosiologi var et fag der jeg møtte teorier og tanker som var nye for meg og som pirret nysgjerrighet og interesse. Det appellerte også til meg at sosiologisk institutt framsto som ordnet og veldrevet institutt.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Min nåværende jobb fikk jeg gjennom nettverk og kontakter, blant annet kontakter gjennom sosiologforeningen.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Det er flere forhold som var avgjørende for at jeg ble akseptert med i det fagfellesskapet som Lederskap består av.

- Felles grunnholdning

 Lederskap jobber mot offentlig sektor og ønsker å være en bidragsyter til utviklingen av velferdsstaten. Partnerne i Lederskap AS må derfor være opptatt av det særegne ved ledelse i offentlig sektor og utvikling av velferdstjenester.

- Veileder- og prosesskompetanse

Jeg har etterutdanning som coach, både coaching med enkeltpersoner og med grupper. Begge former for coaching gir nyttig samtalekompetanse som er viktig i møte med ledere.  Den systemiske og dynamiske organisasjonsforståelse som både sosiologi og gruppecoaching har gitt viktige bidrag til, tror jeg var særlig viktig for å kunne bli partner i Lederskap AS.

- Vilje til å bidra inn i et fagfellesskap

I Lederskap legger vi stor vekt på faglig utvikling. Alle partnerne må bidra av egen tid (kostnadsfritt) til fellesskapets faglige utvikling. Det innebærer deltakelse og egne bidrag på fagdager og fellessamlinger, men også skrive artikler og bøker.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

Den største og viktigste oppgaven er å lede våre lederutviklingsprogrammer og å veilede/coache ledere og ledergrupper.  I tillegg må alle partnerne bidra med å lage tilbud, kontakte kunder og oppdragsgivere, lage hjemmesider, egen økonomistyring osv.

Hva har du tidligere jobbet som?

Jeg begynte min karriere i Kommunal og arbeidsdepartementet som ansvarlig for et internt OU-prosjekt. Senere fikk jeg fast jobb der som ansvarlig for utviklingsmidler innenfor bomiljø. Det ga erfaringer som førte meg over til boligforskningsavdelingen ved Norges Byggforskningsinstitutt. Bolig og bomiljø var imidlertid ikke helt riktig gate for meg. Da jeg fikk et tilbud om en stilling som HMS-rådgiver i en bedriftshelsetjeneste, takket jeg ja og jobbet der i fire år, før jeg ble selvstendig konsulent. Den røde tråden i mitt yrkesliv har vært fokus på utvikling og mennesker i samspill som ønsker å nå felles mål.

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

Sosiologisk teori og metode gir meg en grunnleggende forståelse for det jeg jobber med. I tillegg trekker jeg ofte inn sosiologisk teori i innlegg på samlinger med oppdragsgivere. Ikke minst er sosiologisk teori viktig i vårt skriftlige arbeid.  Jeg vil imidlertid også trekke fram sosiologi som viktig for min prosesskompetanse. Sosiologiens systemisk og dynamisk forståelse av organisasjoner er sentralt for min måte å forstå endring og utvikling. 

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

  • Tro at du kan bidra.
  • Vær nysgjerrig på andres bidrag.
Publisert 31. aug. 2017 14:52 - Sist endret 31. aug. 2017 14:52