Seniorrådgiver ved USIT

Ola Ødegård er seniorrådgiver ved Universitetets senter for Informasjonsteknologi(USIT)

Foto: UiO

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

Alltid interessert meg for grensesnittet mellom teknologi og mennesker, og grupper. Det går som en rød tråd gjennom de jobbene jeg har hatt

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Ble anbefalt å søke stillingen.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Lang erfaringen innen teknologiutvikling, teknologi ledelse, IT-prosjektledelse, ressursplanlegging, økonomi og budsjettarbeid, kundebehandling og personalbehandling.

Hva er dine arbeidsoppgaver?

IT- ledelse, IT-prosjektledelse, oppdragshåndtering, rapportering, drifts innovasjon.

Hva har du tidligere jobbet som?

  • Norsk Data AS (systemkonsulent)
  • Østlandsforskning (forsker)
  • Telenor Forskning og Utvikling (Forsker)
  • Octaga AS (gründer og daglig leder)
  • NFR: (Ekspert FoU paneldeltaker, deltid)

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

Bruker til å forstå sammenhenger mellom IT-systemer og økosystemer som omgir brukerne.

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Prøve å anvende kunnskapen på praktiske områder og løse/belyse konkrete problemstillinger.

Publisert 31. aug. 2017 14:46 - Sist endret 31. aug. 2017 14:46