Endringsleder i UDI

Arne Rolland har jobbet som endringsleder i Utlendingsdirektoratet.

Foto: privat

Arne Rolland har tidligere jobbet som konsulent og prosjektleder i NAV (tidligere Rikstrygdeverket), Personalsjef i KLP Forsikring, Organisasjonssjef i Statkraft, selvstendig konsulent og endringsleder i UDI. I dag er han pensjonert.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- Etter å ha studert realfag noen år, fikk jeg mer og mer interesse av mennesker og organisasjoner. Etter et spennende halvår i psykiatrien, ble sosiologi og organisasjoner hovedinteressen.

 

Hvordan fikk du jobben i UDI?

- Min siste jobb (endringsleder i UDI) fikk jeg via nettverk og kontakter.

 

Hva var dine hovedarbeidsoppgaver?

- I UDI jobbet jeg med gevinstrealisering i EFFEKT-programmet (et stort IKT-prosjekt for hele Utlendingsforvaltningen)

 

Hva jobber du med akkurat nå?

- Nå driver jeg faglig opprydding og studier omkring mitt yrkesaktive liv, med spesielt fokus på «virksomhetsbasert utvikling» og bruk av IKT i organisasjoner.

 

Hva har du tidligere jobbet som?

- Jeg har vært konsulent og prosjektleder i NAV (tidligere Rikstrygdeverket), Personalsjef i KLP Forsikring, Organisasjonssjef i Statkraft, selvstendig konsulent og endringsleder i UDI.

 

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

- Jeg har brukt sosiologi til å øke forståelsen av hvordan man kan bedrive endrings- og forbedringsarbeid i store organisasjoner. Stikkord er «selvforandring» og «virksomhetsbasert utvikling», som jeg har foredlet og utdypet gjennom mange år.

 

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- Lære seg et fag eller en ferdighet, som de kan bruke til å «gjøre nytte for seg». Deretter bruke yrkeserfaringen til å utvikle innsikt og forståelse ved hjelp av sosiologi. Selv har jeg brukt IKT som et slikt ferdighetsfag. Jeg har opplevd økende etterspørsel og interesse for sosiologiske perspektiver, men aldri klart å selge meg inn som sosiolog i arbeidslivet.

Publisert 21. okt. 2015 12:04 - Sist endret 15. juni 2016 14:52