Analytiker i UNICEF

Christian Koyama Poppe er analytiker i UNICEF.

Foto: privat

UNICEF ønsket seg kandidater med utdanning innen økonomi og/eller markedsføring til stillingen som analytiker. Det brydde Christian Koyama Poppe seg lite om og søkte på stillingen allikevel.

- Din oppgave på arbeidsmarkedet er å argumentere for hvorfor du, som sosiolog er bedre egnet for stillingen enn kandidater med andre bakgrunner, mener Christian.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- Jeg begynte på medievitenskap og tok sosiologi som 40 gruppe. Jeg fant raskt ut at dette passet meg bedre, og med en oppmuntrende far som også er sosiolog, var veien kort til SV.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

- Stillingen ble utlyst på finn.no, jeg søkte som alle andre ordinære søkere. At UNICEF ønsket seg kandidater med utdanning innen økonomi og/eller markedsføring brydde jeg meg fint lite om.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

  • Hente ut og analysere tallmateriale
  • Utarbeide rapporter og analyser
  • Uttrekk av data for aktiviteter og oppfølging
  • Betjene giversystemet (CRMsystem) og diverse administrativt arbeid

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg med å utforme en rapport som har til hensikt å kartlegge hvordan UNICEF ligger an med bla. verving, fulfilment og lojalitet blant faddere.

Hva har du tidligere jobbet som?

Konsulent i et markedsanalysebyrå.

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

Den bruker jeg hver dag. Elementer fra kursene i kvantitative metoder er det jeg har mest direkte nytte av. Sosiologiutdanningen har også gjort meg i stand til å ha en analytisk og strukturert tilnærming til ulike problemstillinger og oppgaver.

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Jeg har flere!

1) Tenk over hva du vil etter studiene tidlig i utdanningsløpet og sikt deg inn mot dette.

Da jeg gikk siste året på bachelor fant jeg ut at markedsanalyse var noe jeg hadde lyst til å drive med etter studiene. Jeg søkte opp markedsanalysebyråer på 1881.no og sendte generelle søknader på deltidsstillinger pr mail. Deretter ringte jeg det første firmaet jeg hadde sendt søknad til og fikk napp med en gang. Da ble veien fra endte studier til fast jobb i samme firma meget kort.
En annen tilnærming kan være å skrive alt av emneoppgaver og masteroppgave om det temaet du senere har lyst til å jobbe med.

2) Engasjer deg utenfor studiene

Å ta et verv i en studentforening er både sosialt og lærerikt. Det er dessuten nyttig i intervjuprosesser. Jeg opplevde f.eks. at mitt verv som redaksjonssekretær i Socius var et fint kort å dra frem for å underbygge at man tålte store arbeidsmengder.

3) Bygg nettverk

Jo flere og viktigere personer (i jobbsammenheng) som vet om deg, jo større er sjansene på arbeidsmarkedet. Linkedin er et fint sted å holde oversikten over arbeidslivsnettverket.

4) Lær deg å argumentere

At «sosiologi» gir få treff på finn.no er ikke fordi sosiologer er unyttige på arbeidsmarkedet. Det er fordi arbeidsgivere ikke vet hva sosiologer kan. Din oppgave på arbeidsmarkedet er å argumentere for hvorfor du, som sosiolog er bedre egnet for stillingen enn kandidater med andre bakgrunner.

 

Publisert 23. nov. 2015 13:47 - Sist endret 26. sep. 2019 15:43