Forsker

Eirin Pedersen forsker på kjønn og familie ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Foto: AFI, HiOA

- I jobben min inngår jeg ofte i tverrfaglige team med andre samfunnsvitere, og i disse teamene opplever jeg det som veldig nyttig å bidra med sosiologiske perspektiver, teori og metode.

Hvorfor valgte du å studere sosiologi?

- Jeg hadde lyst til å studere samfunnsfag, men var usikker på hva jeg skulle velge. Sosialantropologi eller statsvitenskap? Men så endte jeg i SV-kjelleren på åpen dag på Blindern, der Ivar Frønes stod i sort skinnjakke, viftet med en kaffekopp og fortalte om alle svarene sosiologi kunne gi. Og jeg husker ikke svarene han nevnte, men jeg husker at jeg likte spørsmålene sosiologien balet med – kjønn, klassesamfunnet, individualisering, rus og skilsmisser. Så da ble det sosiologi, og ikke sånn tørr, fornuftig statsvitenskap.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

- Jeg fikk jobb på AFI etter å ha søkt på en stillingsutlysning. Samtidig hadde jeg sett meg ut AFI som et veldig interessant sted å jobbe, og fulgte med på utlysningene deres.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

- Jeg jobber først og fremst med oppdragsforskning, hvor vi søker på forskningsoppdrag som lyses ut fra direktorater og departementer. Jeg jobber kvalitativt, og jeg bruker mye tid på intervjuer, koding og analyse. I tillegg til selve forskningen, er det en viktig oppgave å søke på forskningsoppdrag.

Hva jobber du med akkurat nå?

- Akkurat nå jobber jeg på et stort prosjekt om innovasjon i NAV-kontor. Det er finansiert av Norges forskningsråd, og vi er midt i den spennende oppstartsfasen med prosjektutvikling, kontaktetablering og de første case-analysene. I tillegg jobber jeg med to andre prosjekter: en evaluering av et prosjekt som skal hjelpe unge førstegangsmødre og et prosjekt om forebygging av frafall i videregående skole.

Hva har du tidligere jobbet som?

- Tidligere har jeg jobbet som pleieassistent, miljøterapeut, musikkinstruktør, stipendiat og lektor.

Hvordan bruker du sosiologiutdanningen i jobben din?

- Min sosiologiutdannelse består av mastergraden og en PhD-grad som er et svennestykke innen forskning. Mastergraden ga meg stor kunnskap om samfunnet, både generell og spesifikk, i tillegg til sosiologisk teori og metode. PhD-graden ga meg enda mer spesifikk kunnskap, i tillegg til generell forskerkompetanse. I jobben min bruker jeg alle tre deler – den generelle kunnskapen, den spesifikke kunnskapen og forskerkompetansen. I jobben min inngår jeg ofte i tverrfaglige team med andre samfunnsvitere, og i disse teamene opplever jeg det som veldig nyttig å bidra med sosiologiske perspektiver, teori og metode.

Hva er ditt beste tips til masterstudenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- Skriv masteroppgave om et tema, en problemstilling eller et område du er interessert i, så får du større sjanse til å jobbe videre med akkurat dette.

Publisert 20. des. 2016 12:42 - Sist endret 23. sep. 2021 16:52